Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
176z dziś
5096z ostatnich 7 dni
20928z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odmulenie rowów przydrożnych- melioracyjnych przy drogach powiatowych

Przedmiot:

Odmulenie rowów przydrożnych- melioracyjnych przy drogach powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
pl. Tadeusza Kościuszki 4C
64-100 Leszno
powiat: Leszno
tel 65 525 69 83
https://platformazakupowa.pl/transakcja/517864
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 65 525 69 83
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
25/z.o/21 Odmulenie rowów przydrożnych- melioracyjnych przy drogach powiatowych
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Odmulenie rowów przydrożnych- melioracyjnych przy drogach powiatowych odmulenie ok. 12 300 m rowów przydrożnych-melioracyjnych przy następujących drogach powiatowych: 1) nr 4773P Leszno - Święciechowa (ul. Kosmonautów) na długości 1 550 m- obustronnie, tj. 3 100 m, (gm. Święciechowa, od granicy Leszna do skrzyżowania z drogą nr 4760P), 2) nr 4801P Dąbcze - Maruszewo na długości 2 000 m - prawa strona, tj. 2 000 m (gm. Rydzyna), 3) nr 4762P Niechłód - Zbarzewo na długości 1 800 m obustronnie, tj. 3 600 m (gm. Święciechowa i Włoszakowice), 4) nr 4795P odc. Mierzejewo - Lubonia na długości 1 700 m - lewa strona, tj. 1 700 m (gm. Krzemieniewo), 5) nr 4791P Robczysko - granica powiatu (kier. Poniec) na długości 1 900 km - strona lewa, tj. 1 900 m (gm. Rydzyna) I. Zakres robót obejmuje: 1) wykop koparką podsiębierną namułu z załadunkiem na środki transportu kołowego Wykonawcy, 2) mechaniczne plantowanie skarp rowu (2m2 skarpy na 1 mb rowu), 3) usunięcie korzeni z dna rowów. 4) transport urobku uzyskanego z odmulenia rowu wraz z jego utylizacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) do niniejszego zapytania ofertowego. 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Odmulenie rowów przydrożnych- melioracyjnych przy drogach powiatowych

Dokument nr: ID 517864, 25/z.o/21

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/517864
Składania : 11-10-2021 14:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/517864

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - do dnia 15.12.2021 r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 65 525 69 83
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - do dnia 15.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Dodatkowe dokumenty dołączone do oferty - Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty. Proszę załączyć wypełniony i podpisany (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót (SWiOR). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
8 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
9 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
10 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Projekt umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
11 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień wymaganych przepisami Prawa budowlanego przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Kinga Golembka
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
pl. Tadeusza Kościuszki 4C
Leszno 64-100
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.