Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup systemu żurawika

Przedmiot:

Zakup systemu żurawika

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
powiat: Katowice
tel. +48 32 6038 861 fax +48 32 6038 614
gpw@gpw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 800,00 zł
Nr telefonu: tel. +48 32 6038 861
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Podstawa prawna prowadzenia postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w postaci elektronicznej tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwaną dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet po adresem
https://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php
w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie Zamawiającego:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
Nazwa nadana zamówieniu
"Zakup systemu żurawika 3M(TM) DBI - SALA(TM)"
Rodzaj zamówienia:
dostawa/usługa*
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
"Zakup systemu żurawika 3M(TM) DBI - SALA(TM)"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji są zawarte w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz jego załącznikach i wzorze umowy/zamówienia
Informacja o zastosowaniu prawa opcji
Zamawiający przewiduje/nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

CPV: 42412000-7, 42412110-1, 42410000-3, 42400000-0

Dokument nr: FZ/ 297 /2021

Otwarcie ofert: Aukcja: 15.10.2021r. godz. 10:30

Składanie ofert:
Oferty składa się w postaci elektronicznej w formie skanu, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem
https://gpwkatowice.proebiz.com/
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 13.10.2021r. godz.10:30

Wymagania:
Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe zakończone e-aukcją, w postaci elektronicznej
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców
Zainteresowani Wykonawcy złożeniem oferty są proszeni o przesłanie wniosku na adres aukcje@gpw.katowice.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane Zaproszenie.
Zainteresowani Wykonawcy mogą również samodzielnie wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujący się w treści Zaproszenia
Przebieg postępowania
Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.
Wymagania techniczne
Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 13.0 lub wyższa, Google Chrome.
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, tj. do 13.10.2021 godz.10:30
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
Do 30 dni od dnia zawarcia umowy
Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa - waga kryterium: 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacja o drugim etapie postępowania
1. Zamawiający przeprowadzi drugi etap postępowania polegający na przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający może przeprowadzić kolejny etap postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.