Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa świetlówek oraz zarówek

Przedmiot:

Dostawa świetlówek oraz zarówek

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
Tel. 32 4222279, 32 4222796
zsbrybnik@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 32 4222279, 32
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA świetlówek oraz zarówek
Rodzaj asortymentu proponowany przez Wykonawcę nazwa producenta 1 2 3 4 5
1.
Świetlówka (nie LED) 120 cm, 36W, światło zimne
szt.
10
2.
Świetlówka (nie LED) 150 cm, 58W, światło zimne
szt.
10
3.
Świetlówki LED 120 cm
szt.
6
4.
Świetlówki LED 60 cm
szt.
6
5.
Żarówka zwykła E27, 60W
szt.
30
6.
Żarówka zwykła E14, 25 W
szt.
4
7.
Żarówka LED GU10, 4W, światło zimne
szt.
8

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do 12.10.2021r. do godz. 10.00 na adres email: zsbrybnik@gmail.com

Wymagania:
1. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. W/w artykuły należy dostarczyć do siedziby szkoły uwzględniając w cenie brutto koszt transportu. 2. Przywołano w niektórych przypadkach przykładowo nazwy własne lub producentów. Takie uzupełnienie opisu poszczególnych elementów zamówienia ma być pomocą dla Wykonawcy w przygotowaniu oferty. Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia
3. Zamawiający nie będzie sporządzał odrębnego zamówienia lub zlecenia na wykonanie dostawy. Przesłana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wskazany przez Wykonawcę e-mail jest równoznaczna z złożeniem przez Zamawiającego zamówienia. 4. Kryteria wybory oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
Cena oferty - 100 % (1% = 1 pkt)
Kryterium cena - należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam/y, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
? zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
? uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
? sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
? zdolności technicznej lub zawodowej.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto Termin realizacji zamówienia
Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena
Ilość punktów = -------------------------------------------------- x 100
Cena zaoferowana w ofercie badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.