Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Aktywacja oraz utrzymanie telefonii stacjonarnej VoIP

Przedmiot:

Aktywacja oraz utrzymanie telefonii stacjonarnej VoIP

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie
Alejach Jerozolimskich 142A
02-305 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 728 455 325
dzp@frse.org.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 728 455 325
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aktywacja oraz utrzymanie telefonii stacjonarnej VoIP
na potrzeby Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dokument nr: DZP.262.103.2021

Składanie ofert:
10. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 11.10.2021 r. godz. 10:00.
6. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
a) 31 listopada 2021 r. dla aktywacji i utrzymania telefonii stacjonarnej VoIP;
b) 12 miesiący od dnia uruchomienia usług.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A

Wymagania:
5. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
a. Zrealizowanie min. jednej usługi polegającej na aktywacji oraz
utrzymaniu telefonii stacjonarnej VoIP w ciągu ostatnich 24 miesięcy
od dnia ogłoszenia niniejszego Zapytania Ofertowego.
b. Referencje (skan) dotyczące prawidłowo przebiegającej współpracy
z Zamawiającym przy realizacji umowy (na aktywację oraz utrzymanie telefonii
stacjonarnej VoIP) rozpoczętej w roku 2021 lub 2020.
8. Inne wymagania:
a. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał certyfikaty wdrożenia
i stosowania systemów zarządzania zgodnie z normami PN-EN ISO
9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 lub równoważne.
b. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji
zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom
nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację
zamówienia.
c. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
o ile są już znani. Brak wskazania w ofercie części zamówienia, której
wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom będzie
oznaczać dla Zamawiającego, że wykonawca samodzielnie zrealizuje
przedmiot zamówienia.
d. Dostarczenie łącza dedykowanego dla usług głosowych realizowanego
w oparciu o infrastrukturę światłowodową oraz łącza zapasowego
realizowanego poprzez medium niezależnego geograficznie realizowanego
przez łącze radioliniowe. Nie dopuszcza się budowy łącza radiowego
w technologii Wi-Fi ani w technologii komórkowej (GSM, GPRS, EDGE,
UMTS, 3G, LTE, HSPA, HSDPA etc.).
e. Łącze podstawowe oraz zapasowe musi być zakończone w dwóch
niezależnych węzłach sieciowych w infrastrukturze działających
autonomicznie.
f. Dedykowane łącza mają zapewnić nieprzerwaną ciągłość działania usługi.
g. Komunikacja między telefonami stacjonarnymi, a wirtualna centralą
musi odbywać się poprzez adresację IP lokalną bez użycia dedykowanych
prywatnych tuneli.
9. Wykonawca dołączy do oferty:
a. wycenę;
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
15. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert
oraz uzupełnienia żądanych dokumentów.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy:
oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek
niepowodujących istotnych zmian.
17. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.

Kontakt:
13. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami - Kamil Hodyna,
khodyna@frse.org.pl
tel. 728 455 325, w godz. 10.00-16.00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.