Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjne zabudowa wyrwy w korycie rzeki

Przedmiot:

Awaryjne zabudowa wyrwy w korycie rzeki

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,Zarząd Zlewni w Kaliszu
Kolegialna 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.(62) 600 60 17
jaroslaw.rybczynski@wody.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(62) 600 60 17
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Awaryjne zabudowa wyrwy w korycie rzeki laskowska Woda w km 5+370 - 5+410 - NW
Kępno - ZZ Kalisz"
Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 - OPZ

Dokument nr: PO.ZPU.2.2811.26.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 12.10.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 13:00.
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez
otwarcie za pomocą Platformy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: cena 100%
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
lub inżynieryjnej hydrotechnicznej nadanej na mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., póz. 1333 z późn. zm.) lub nadane na podstawie
przepisów wcześniejszych branżowych - wystarczające będą również uprawnienia w specjalności
wodno-melioracyjnej. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną
uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu -
EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., póz. 1333 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., póz. 220).

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Jarosław Rybczyński
e-mail: jaroslaw.rybczynski@wody.gov.pl. tel. 62/ 600-60-43
Marcin Minnicki
e-mail: marcin.minnicki@wody.gov.pl. tel. 62/ 600-60-18

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.