Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25
umotwock@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779-20-01,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
ul. Niezapominajki (na odcinku od Ul. Narutowicza do zakrętu oraz z jej przedłużeniem
dojazdowym do ogródków działkowych ,,Meran") wraz z zaprojektowaniem odwodnienia oraz
z zaprojektowaniem oświetlenia jako oddzielnego opracowania w ramach zadania budżetowego
pn.: ,,Projekty i inwestycje na drogach gminnych".

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 14.10.2021 r. o godz. 12;00
w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B, pok. Nr 35.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2021 r. do godz. 10;00
W zaklejonej kopercie do siedziby Zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców --bud. ,,B", pok.
1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka , Ul. Armii Krajowej 5.

Wymagania:
Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Niezapominajki
(na odcinku od ul. Narutowicza do zakrętu oraz z jej przedłużeniem dojazdowym do ogródków
działkowych ,,Meran") wraz z zaprojektowaniem odwodnienia oraz z zaprojektowaniem oświetlenia jako
oddzielnego opracowania. Mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji ZRID, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty przebudowy
kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na
realizację przedmiotu zadania oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
(ZRID).
Zakres opracowania będzie obejmował 2 etapy jak pokazano na załączniku. Jeden obejmuje przebieg
drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. Drugi etap, przebieg drogi z wykorzystaniem procedury
ZRID. Budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych ,,Meran" polegać będzie
na wykonaniu drogi o szer. 5 m wg warunków technicznych wraz z poboczami, z odwodnieniem i
oświetleniem. Zakres przebiegu projektowanej ulicy określa szkic poglądowy stanowiący załącznik do
umowy.
Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku
z ogłoszeniem o zamówieniu (w przypadku robót budowlanych).
3. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 60% wg wzoru: najniższa/badana x 100%
Czas realizacji -- 40% wg wzoru: najniższa/badana x 100%
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- zał. nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Opis sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, a na kopercie należy umieścić
nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
oferta cenowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi
dojazdowej do ogródków działkowych ,,Meran".
-ceny w ofercie maja być wyrażone cyfrowo i słownie,
-oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
b) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy nie otwarta.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.