Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dostawy i montażu zestawu sprawnościowego na plac zabaw

Przedmiot:

Wykonanie dostawy i montażu zestawu sprawnościowego na plac zabaw

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
powiat: rzeszowski
tel. 17 7729 019 w. 21
pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sokołów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 7729 019 w.
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu zestawu sprawnościowego na plac zabaw, usytuowany na działce nr ewid. 2604 w Trzebosi, przy Szkole Podstawowej nr 2, Ul. Podlas 29. Parametry i wygląd urządzenia przedstawiono w karcie technicznej - załączniku nr 1 do zapytania. Dla ułatwienia posłużono się kartą konkretnego producenta, nie oznacza to jednak, że możliwe jest zastosowanie urządzenia tylko tego producenta. Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów, pod warunkiem zachowania parametrów określonych w zapytaniu ofertowym. Podane wymiary należy traktować jako minimalne. Możliwe jest również zastosowanie innej kolorystyki elementów zestawu - o ile oferowany zestaw będzie wszystkie te elementy zawierał. Materiały - słupki ze stali czarnej malowanej proszkowo, podesty z płyty HDPE, kratownica z liny stalowej w oplocie z tworzywa sztucznego.
Zamówienie nie obejmuje przegotowania terenu pod zestaw. Zostanie on przygotowany przez Zamawiającego. W związku z tym wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przesłania karty produktu na minimum 3 dni przed planowanym montażem aby możliwe było przygotowanie placu.
Wymagane jest aby dostarczone urządzenia posiadały certyfikat zgodności z Polską Normą (złożenie takich certyfikatów będzie wymagane od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa). Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy, od daty protokolarnego odbioru zadania. Okres 36 miesięcy jest najkrótszym okresem gwarancji jaki może zaoferować wykonawca. Okres gwarancji jest obok ceny jednym z kryteriów oceny ofert. Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania.
Do zapytania załączono także wzór umowy (zał nr 2). Nie jest wymagane aby wraz z ofertą dostarczać podpisaną umowę. Umowa według tego wzoru zostanie zawartą z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

Dokument nr: RG.271.26.2021-PB

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 13 października 2021 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Ul. Rynek 1, 36 - 050 Sokołów Małopolski, w pokoju nr 7.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Ul. Rynek 1, 36 - 050 Sokołów Małopolski, do 13 października 2021 r. do godz. 10.00. Możliwe jest również składanie ofert, poprzez przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl Oferty takie muszą znaleźć się w skrzynce odbiorczej najpóźniej do 13 października 2021 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Oferty, które wpłyną po oznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Kryteria oceny ofert:
a) najniższa cena
Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
gdzie:
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej
C - liczba punktów badanej oferty w kryterium ,,najniższa cena" przy czym
1 pkt. odpowiada 1 %
b) okres gwarancji Waga kryterium: 40 %
liczona wg wzoru:
okres gwarancji 36 miesięcy = 0 pkt.
okres gwarancji 48 miesięcy = 20 pkt
okres gwarancji 60 miesięcy i więcej = 40 pkt
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Sokołów Małopolski.
7. Warunki płatności:
Płatność nastąpi na podstawie złożonej faktury w terminie do 30 dni od jej wpływu.
9. Sposób przygotowania oferty:
Oferty należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg następującego wzoru:
C=
C min
X 60 %
C bad
Oferta na wykonanie dostawy i montażu zestawu sprawnościowego na plac zabaw, usytuowany przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebosi.
Nazwa Wykonawcy:......................................................................................
Adres Wykonawcy:......................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę brutto: ................ zł (słownie złotych: ......................................................)
Okres gwarancji ........ miesięcy

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Białek - inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego, tel. 17 7729 019 w. 21, email: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.