Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "JANEX" Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna
Bohaterów Porytowego Wzgórza 31
23-300 Janów Lubelski
powiat: janowski
726 403 009, 609 999 303
d.solek.akcjadotacja@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72773
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Lubelski
Wadium: 5 000,00 PLN
Nr telefonu: 726 403 009, 609 999
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.04.02.00-06-0520/20 - Rozwój przedsiębiorstwa PPH JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp.Jawna poprzez realizację inwestycji w instalację fotowoltaiczną

Opis
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,77-50 kWp - 1 komplet dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowe "JANEX" Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna
1) Dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych, inwerterów DC/AC, instalacji elektrycznej DC łącząca panele fotowoltaiczne z inwerterem DC/AC, aparatury zabezpieczającej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2) wykonanie dokumentacji PPOŻ oraz zgłoszenie i zastosowanie rozwiązania technicznego w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru.
3) montaż, uruchomienie i konfiguracja instalacji.
4) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego.
Pozostałe wymogi i informacje związane z realizacją zamówienia:
1) Oznakowanie instalacji oraz zabezpieczenie przepięciowe DC należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016. W przypadku, gdy długość przewodów przekracza 1 m, należy zdublować zabezpieczenia DC w pobliżu generatora PV. Prowadzenie instalacji DC do inwertera należy wykonać po trasach ustalonych z Zamawiającym.
Zakres prac:
Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem:
o Budowę za licznikowych linii kablowych nN,
o Budowę złącza kablowego nN,
o Wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej
o Wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej,
o Układy pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej,
o Układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej,
o Ochronę odgromową i przeciwporażeniową.
Specyfikacja techniczna i wymagania instalacji:
o Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 315 Wp,
o Konstrukcja wsporcza, konstrukcja dwupodporowa, Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej pokryte powłoką magnezową lub będą aluminiowe - anodowane - 1 kpl.
o Inwerter min. 50 kW
o Okablowanie DC - kabel solarny 6mm2 - 1 kpl.
o Instalacja uziemiająca - 1 kpl.
o Okablowanie AC - 1 kpl.
o Wyłącznik PPOŻ automatyczny na każdy string.
Panele fotowoltaiczne:
o Liczba sztuk - max 158,
o Moduł monokrystaliczny min. 315 Wp,
o Min. 60 ogniw, 9 bussbar w ogniwie.
Dostarczone moduły muszą być nowe (nieużywane) i wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy od planowanego montażu oraz powinny być pełnowartościowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modułów tzw. kategorii typu B).
Parametry elektryczne nie niższe niż:
o Współczynnik skuteczności modułu min. 20,40%,
o Min. IP67,
o Współczynnik wypełnienia min. 0,78.
Wymagania:
o Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzającej pozytywny wynik modułów zgodnie z normami: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701, IEC 62804.
o Jednostki certyfikujące Dekra, TÜV Rheinland, TÜV Nord, TÜV SÜD
o Certyfikat lub dokument akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywnej odporności modułów na obciążenie minimum (parcie/ssanie) 5400/ 2400 Pa.
Gwarancja:
o Gwarancja fabryczna na zamontowany falownik min. 5 lat.
o Gwarancja producenta paneli PV na produkt musi obejmować wszelkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 10 lat,
o 25 lat liniowej gwarancji mocy, w pierwszym roku zachowanie co najmniej 95% mocy, a po 25 latach 82 % mocy.
o Gwarancja na usługi montażowe instalacji minimum 36 miesięcy.
Inwerter o parametrach nie niższych niż:
o Beztransformatorowy trójfazowy,
o Moc min. 50 kWp,
o Stopień ochrony min. IP65,
o Gwarancja na produkt min. 5 lat,
o Sprawność min. 98 %,
o Duży zakres napięć wejściowych,
o Ochrona przed odwrotną polaryzacja,
o Warystory dla każdego MPPT,
o Szeroki zakres temperatury pracy: -25°C to +60°C
Okablowanie o parametrach nie niższych niż:
o Przekrój min. 1 x 6mm,
o Giętkość żyły min. klasa 5,
o Izolacja i powłoka zewnętrzna: podwójna izolacja,
o Minimalna temperatura pracy -40 stopni Celsjusza,
o Maksymalna temperatura pracy +120 stopni Celsjusza,
o Odporność na promieniowanie UV,
o Odporność na wodę: min. AD8,
o Przewidywana żywotność min. 30 lat,
o Spełniające normy UNE-EN 60332-1; IEC 60332-1, UNE EN 60228; IEC 60228; UNE EN60754- 1; IEC 60754-1; UNE EN 61034; IEC 61034; UNE EN 60754-2; IEC 60754-2; EN 50618; UN-EN 60216-2
Montaż:
o Montaż konstrukcji na dachu: pokrycie dachu- płyta warstwowa, kąt nachylenia 6 stopni, okablowania, falownika.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Okres gwarancji
Gwarancja producenta paneli PV na produkt musi obejmować wszelkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 10 lat

CPV: 09331200-0, 09332000-5

Dokument nr: 2021-19717-72773, 4.2/RPOWL/JCLC/2021-1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
janowski
Gmina
Janów Lubelski
Miejscowość
Janów Lubelski
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-10-18
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
o zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający - mimo działania z należytą starannością - nie mógł przewidzieć;
o zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć:
o Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
o Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (jeśli przepisy nakładają taki obowiązek).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć:
o Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, pozwalające na poprawną realizację zamówienia. Oferent musi udokumentować, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie łącznie Wykonawca wykonał min. 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 40,00 kWp potwierdzone referencjami dołączonymi do oferty.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć:
o Oferent musi dysponować odpowiednim potencjał technicznym, pozwalający na poprawną realizację zamówienia.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć:
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność instalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie oraz sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:
o ważny certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalowania odnawialnych źródeł
energii (art. 136 i art. 145 ustawy o oze) i
o ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć:
o Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz oświadczyć, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe (Załącznik nr 1/Oświadczenia).
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości
5 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu,
o poręczeniach bankowych,
o poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy nr 79 1020 5356 0000 1702 0154 3636.
Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek bankowy zostanie sprawdzony przez Zamawiającego w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Temu Oferentowi zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć:
1) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się także Dostawców powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Oferent ponadto musi posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 190 000,00 PLN (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i zobowiązać się wobec Zamawiającego do utrzymania tej sumy gwarancyjnej przynajmniej do końca realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony protokołem odbioru końcowego prac.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Ofertę należy przygotować czytelnie w języku polskim.
2) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zapytaniu, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniami i załącznikami. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do zapytania.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4) Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-06
Data ostatniej zmiany
2021-10-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium: C - Cena netto - Waga 40%.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: G - Okres gwarancji fabrycznej na falownik - Waga 20%.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: S - Czas przyjazdu serwisu - Waga 20%.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium: T - Termin wykonania instalacji - Waga 20%.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dariusz Sołek
tel.: 726 403 009
e-mail: d.solek.akcjadotacja@gmail.com
Leszek Ciupak
tel.: 609 999 303
e-mail: leszek@janex-jl.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.