Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż dwóch instalacji paneli fotowoltaicznych

Przedmiot:

Dostawa i montaż dwóch instalacji paneli fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
ul. Okrężna 2F
33-104 Tarnów
powiat: Tarnów
tel./fax: 14 626 95 12 lub kom. 604 213 020.
osrodek@mord.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 14 626 95
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000,- zł
Do niniejszego rozpoznania cenowego zastosowano własne rozwiązania organizacyjne: Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie z dnia 4 stycznia 2021 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku garażowo-szkoleniowym oraz budynku gospodarczym w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie przy Ul. Okrężnej 2F.

Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy również warunków udziału w postępowaniu, kryteriach oceny ofert oraz wymaganych w ofercie dokumentów jak również sposobie porozumiewania się stron).

Dokument nr: ZP-26.390.36.21

Otwarcie ofert: d. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 15.10.2021 r.

Składanie ofert:
Poniższą ofertę należy:
a. Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem) - decyduje data wpływu oferty, lub elektronicznie (adres e-mail zamawiającego osrodek@mord.tarnow.pl ; maugustyn@mord.tarnow.pl ) Formularza oferty do dnia 13.10.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 10.11.2021 r.

Wymagania:
b. Nie dopuszczamy składania ofert częściowych.
c. Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych".
e. Dopuszczamy możliwość negocjacji zapisów, pytań i odpowiedzi oraz zmian do składanej oferty i zaproponowanej, zawieranej umowy.
f. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do *)wykonania zamówienia/podpisania umowy w terminie związania ofertą (pkt ,,j").
g. Jeżeli wybrany, najkorzystniejszy Wykonawca uchyli się od podpisania umowy; ponowny wybór najkorzystniejszego wykonawcy odbędzie się spośród pozostałych w postępowaniu ofert.
h. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest: cena.
i. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny, lub jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym i zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili rozpisania postępowania.
j. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt:
W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: St. specjalista ds. zamówień publicznych Marek Augustyn.
e-mail: maugustyn@mord.tarnow.pl; osrodek@mord.tarnow.pl, tel./fax: 14 626 95 12 lub kom. 604 213 020.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.