Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej

Przedmiot:

Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
Gnieździska 85
26-070 Łopuszno
powiat: kielecki
tel. 413916026
zs.gniezdziska@wp.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Łopuszno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 413916026
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w sezonie grzewczym 2021/2022.
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej (centralne ogrzewanie i ciepła woda) do wszystkich pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach (pomieszczenia szkolne i dwa lokale mieszkalne). 2. Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do w/w budynku odbywać się będzie poprzez eksploatację pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami, które stanowią własność Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach. W kotłowni budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zabudowane są dwa kotły stalowe wodne typu KW-GR (jeden o mocy 190 kW, a drugi 150 kW). Kubatura budynku wynosi ok. 17 772 m3. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości opału o odpowiedniej jakości we własnym zakresie i na własny koszt w ilości zabezpieczającej ciągłą dostawę energii cieplnej oraz transport przywiezionego opału do kotłowni lub miejsca składowania opału. UWAGA! Stosowanym rodzajem paliwa jest ekomiał węglowy o kaloryczności minimum 25000 kJ/kg.
4. Wykonawca będzie eksploatował piece zgodnie z ich instrukcją obsługi. 5. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób posiadającą wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, zajmującą się eksploatacją, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej mocy kW zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z urządzeniami pomocniczymi. 6. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżącą oraz okresową konserwację pieców, pomp, instalacji c.o. znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeń kotłowni. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni. 8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania żużlu na własny koszt i we własnym zakresie. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni zapewniające ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt. 10. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni, parkingów) i posypywanie piaskiem terenu wokół budynków i dróg dojazdowych dla pojazdów dowożących opał. 11. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w pomieszczeniach temperatury nie mniejszej niż 20 st. C. 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób eksploatacji, obsługę kotłowni i urządzeń c.o. przed jednostkami kontrolującymi. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków.
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości zewnętrznych powierzchni kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i pomieszczenia kotłowni. 14. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i zabezpieczenia urządzeń grzewczych po sezonie grzewczym. 15. Po zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu istniejącej sieci c.o. w kotłowni oraz malowanie pomieszczeń kotłowni. 16. Wykonawca ponosi koszty opłaty środowiskowej oraz koszty za awarie i naprawy.

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26 - 070 Łopuszno - gabinet Dyrektora; do dnia 13.10.2021 roku do godz. 1400.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2021/2022 do zakończenia sezonu grzewczego. Termin rozpoczęcia dostawy energii cieplnej zostanie ustalony telefonicznie z wykonawcą.

Wymagania:
1. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. 3. Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca. 4. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem ofertowym.
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 %.
5. Warunki płatności: Płatności będą realizowane na podstawie faktur VAT w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Kontakt:
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Trela - 413916026, e-mail: zs.gniezdziska@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.