Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Remont pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
powiat: Warszawa
jsikorski@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola
zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont pomieszczeń biurowych (013,014,015,111,221,321,WOM - wymiana wykładziny podłogowej) w budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola przy Al. ,,Solidarności" 90 w Warszawie.

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10.00, osobiście: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, Al. ,,Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, pok. 50 lub pocztą elektroniczną na adres: jsikorski@um.warszawa.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2021 r.

Wymagania:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić niżej opisane warunki:

1. Prace uciążliwe realizowane będą w godzinach popołudniowych (prace prowadzone w czynnym obiekcie). Prace na sali WOM przy wymianie wykładziny podłogowej mogą być wykonywane tylko od piątku od godziny 16.00 do niedzieli do godz. 22.00.
2. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w umowie i wynikających z przedmiaru, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.
3. Należność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Kryteria oceny ofert - cena 100 %, inne 0 %
Istotne warunki zamówienia, które zostaną zawarte w umowie:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
- zabezpieczenia terenu prac przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,
- dostarczenia Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów i atestów na materiały,
- poniesienia pełnej odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców.

Wraz z ofertą należy złożyć:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m- cy przed upływem terminu składania ofert.
Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków oraz będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.