Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa obiektu Młynowni

Przedmiot:

Przebudowa obiektu Młynowni

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tokai COBEX Polska Sp. z o.o
Piastowska 29
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
janusz.zwolenik@tokaicobex.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1232864,f044edd78a4f36cc437c477e8b5507d8.html
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Tytuł zapytania
Nowy Sącz - ,,Przebudowa obiektu Młynowni" (wcześniej Wzmocnienia Żelbetowej Estakady Suwnicowej)
Cel zapytania: Przebudowa obiektu młynowni
Zakres zapytania:

Podjęto decyzję, aby potencjalnie kłopotliwą i kontrowersyjną technologię wzmocnienia estakady przez dozbrojenie i torkretowanie, zastąpić technologią PCC połączoną z wykonaniem
przestrzennych kratownic stalowych wokół słupów (rys. koncepcyjny w załączeniu).
Pozostały, wcześniej wyceniony zakres - pozostaje bez zmian.

Zadanie przyjmuje nową nazwę: ,,Przebudowa obiektu Młynowni"

Do wcześniejszego zakresu należy dodać:

Zamiast wyceny wzmocnienia estakady żelbetowej w osi D2 dozbrojeniem i torkretowaniem należy wycenić jej wzmocnienie systemem PCC i przestrzennymi kratownicami stalowymi
wokół słupów, zgodnie z załączonym rysunkiem koncepcyjnym.
Do wyceny zamiennej technologii wzmocnienia, należy przyjąć:
- ilość stali wzmacniającej dla słupów: 34 tony
- główne profile stalowe: kątownik 150x12 (gałęzie pionowe) i kątownik 80x8 (krzyżulce)
- zestaw antykorozyjny dla stali: 2x podkład i 2x nawierzchniowa, odporna na UV
- wzmocnieniu systemem PCC podlegają słupy (na całej wysokości) i rygle,
- wzmocnieniu kratownicami przestrzennymi podlegają tylko słupy (od fundamentów do wysokości torów podsuwnicowych)
Ze względu, że prace będą wykonywane na czynnym obiekcie wykonawca będzie musiał spełnić poniższe wymagania z zakresu BHP:

- praca w czynnym obiekcie przemysłowym,

- konieczność koordynacji i uzgadniania terminów i zakresów prowadzonych robót z załogą produkcyjną Inwestora,

- konieczność prowadzenia prac zgodnie z Pozwoleniem na budowę i PB, które obecnie znajdują się w przygotowaniu,

- konieczność zatrudnienia uprawnionego kierownika budowy, należącego do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który m. in. opracuje Plan BIOZ,

- konieczność prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonawca powinien przygotować Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót budowalnych (IBWR) oraz prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w szczególności Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19]. IBWR powinna szczegółowo opisywać (krok po kroku) w jaki sposób będą wykonywane prace oraz jakie środki bezpieczeństwa będą stosowane; (szczególnie należy zwrócić uwagę na prace na czynnym obiekcie przemysłowym).

- złom metalowy, pozyskany w trakcie realizacji opisanych wyżej robót, należy pociąć, zważyć i zdać na zakładowy skład złomu, a pisemne potwierdzenie jego zdania, dostarczyć niezwłocznie przedstawicielowi

Zamawiającego prowadzącemu zadanie.

- wywóz poza Zakład i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego - po stronie Wykonawcy.

- wszelkie materiały i sprzęt, niezbędne do realizacji usługi jw., dostarcza Zleceniobiorca.

- wykonawca zostaje zobowiązany i odpowiada za dotrzymanie wszelkich przepisów i wymogów prawnych, tak, aby zamówiona usługa została zrealizowana zgodnie z obowiązującym prawem, projektem, sztuką budowlaną i normami.

- przed przystąpieniem do robót pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP i zagrożeń występujących w obszarze planowanych do wykonania prac, zgodnie z procedurą szkoleniową, którą udostępni Zamawiający,

- po zrealizowaniu i odebraniu usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych przepustek wejściowych na teren Zakładu przedstawicielowi Zamawiającego, prowadzącemu zadanie.

- wykonawca przygotuje wykaz narzędzi i sprzętu, który będzie wwoził na teren Zakładu i przekaże go firmie ochroniarskiej na Portierni, do potwierdzenia.

- potwierdzony wykaz j/w będzie stanowił podstawę do wywiezienia zgłoszonych rzeczy z Zakładu, po zakończeniu robót.

-podczas wykonywania robót obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz ,,Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokaj COBEX Polska sp. z o.o.

-należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania prac, której poziom Wykonawca zostaje zobligowany uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Specjalistą prowadzącym zadanie, przed wykonaniem poszczególnych prac.

- w ofercie, oprócz kwoty, należy zaproponować termin zakończenia robót (lub czas trwania robót) oraz okres udzielanej gwarancji na wykonaną usługę,

- Wykonawca dołączy do końcowego protokołu odbioru robót, gwarancję na zrealizowaną usługę (zgodnie z ofertą).

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przebudowa obiektu Młynowni 1 Jednostka działania
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Dokument nr: Z695/289544

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1232864,f044edd78a4f36cc437c477e8b5507d8.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 10- 2021 09: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 10- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12- 10- 2021 10: 00

Termin ofert: 12.10.2021 (wtorek) godz. 10:00 - bez możliwości przedłużenia (sprawa b. pilna).

Miejsce i termin realizacji:
DOSTAWA towaru do zakładu Nowy Sącz Ul. Węgierska 188

Wymagania:
Wizja lokalna ustalana indywidualnie z p. Jasińskim. Wizja lokalna konieczna do złożenia/rozpatrzenia oferty na wykonanie tych robót.
Uwaga:
warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej tzn. okulary ochronne, kask, rękawice i buty robocze oraz ŚOI zgodne z zaleceniami SANEPID.
Uwagi pozostałe:

- Ewentualne zaliczki/ przedpłaty muszę mieć zabezpieczenie w postaci nieodwołanej płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której koszty ponosi Wykonawca

- Oferent w ofercie przedstawi warunki gwarancji oraz proponowane warunki płatności

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia umowy gwarancjami DWK oraz UWIU, których koszt ponosi Wykonawca

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia umowy kwotą gwarancyjną

- Oferent wraz z ofertę prześle ewentualne uwagi do draftu Umowy.

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeśli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty bez zgody Zamawiającego jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy, ogólnej specyfikacji technicznej, oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. oraz OWZ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zapytania(zamówienia).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania.

7. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujące oferowany produkt lub usługę muszą być załączone do oferty.

9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedpłaty muszą zastać zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie, której koszty pokrywa Wykonawca
Waluta: PLN

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Janusz Zwolenik
tel:
e-mail: janusz.zwolenik@tokaicobex.com
Osoba kontaktowa: p. Leszek Jasiński, +48 18 4425-306, +48695745015, leszek.jasinski@tokaicobex.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.