Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń mini placów zabaw i siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń mini placów zabaw i siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
powiat: opoczyński
44 756 -15 - 22
przetargi@mniszkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Mniszków
Wadium: ---
Nr telefonu: 44 756 -15 - 22
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publiczny (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych.
Zamawiający prowadząc postępowanie w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na
dostawę i montaż elementów mini placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Mniszków
w podziale na trzy części, w następujących lokalizacjach:
- miejscowość Radonia, na działce nr 285 (obręb Radonia, Gmina Mniszków)
- miejscowość Jawor-Kolonia, na działce nr 233 (obręb Kolonia Jawor)
- miejscowość Stok, na działce nr nr 404 (obręb Stok).
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń mini placów zabaw i siłowni zewnętrznej,
w ramach wykonania miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez uzupełnienie istniejących tego typu
obiektów.
II. Szczegółowy zakres, w tym rodzaj i ilość planowanych do zakupu i montażu urządzeń określa poniższa
tabela:
Sołectwo Opis Szt.
Część 1 Miejsce rekreacii i wypoczynku we wsi Radonia
Sołectwo Pięciobok sprawnościowy/u rządzenia siłowni zewnętrznej
Radonia Pięciobok sprawnościowy: - słupy nośne 10 x 10 cm drewno klejone, kotwy stalowe cynkowane ogniowo, linaria i kratownice plecione z lin zbrojonych z wkładem stalowym w oplocie mineralnym 16 mm , poręcze, uchwyty i rurki stalowe nierdzewne, płyta sklejka wodoodporna, antypoślizgowa, kamienie wspinaczkowe z tworzywa sztucznego . Specyfikacja składowa: kratownica linowa pozioma, ścianka wspinaczkowa, koła gimnastyczne, drabinka wejściowa, zjazd typu strażak, drabinka linowa pionowa, drążki do wymyków, lina wspinaczkowa. Urządzenia siłowni zewnętrznej: 1
Konstrukcja - stal ocynkowana lub malowana podkładem cynkowym, dodatkowo zabezpieczona malowaniem proszkowym. Siedziska - tworzywo HDPE, lub ze stali. Urządzenia montowane podwójnie na pylonie. Zakotwienie na stopie betonowej 60 cm x 60 cm x 60 em. Urządzenia wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo, farbami epoksydowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Zestaw 1: surfer, twister, Zestaw II: biegacz, orbitrek, Zestaw III: krzesło, pajac. 3
Część II Miejsce rekreacii i wvooczvnku we wsi Jawor-Kolonia 1
Sołectwo Zestaw zabawowy mini plac zabaw/pięciobok sprawnościowy/bujak/karuzela
Jawor- Kolonia Zestaw zabawowy: - 2 x wieża z dachem dwuspadowym, -1 x wieża bez dachu z rurą typu strażak, -1 x pomost - stały, -1 x przejście kryte rurowe średnica min. 60 cm, -1 x rura strażacka, -1 x huśtawka wahadłowa siedzisko bocianie gniazdo plus płaskie lub kubełkowe, -1 x ścianka wspinaczkowa -skałkowa, - 2 x podest wejściowy, Zestaw wykonany z drewna sosnowego o przekroju min. 9 x 9 cm bezrdzeniowego litego impregnowanego dodatkowo pomalowanego drewnochronem ekologicznym, krawędzie zaokrąglone mechanicznie, całość wygładzona, podłogi wykonane z płyty antypoślizgowej nakrapianej o gr minimum 18 mm HPL, wypełnienia dekoracyjne, balustrady i daszki wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej produkcji polskiej, elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie zaciskana maszynowo, zjeżdżalnie profesjonalna wykonane z tworzywa polimerowego lub stali nierdzewnej, elementy łączące - śruby, wkręty, cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Posadowienie - na kotwie stalowej - zabetonowane betonem w klasie C-20.
Pięciobok sprawnościowy: - słupy nośne 10 x 10 cm drewno klejone, kotwy stalowe cynkowane ogniowo, linaria i kratownice plecione z lin zbrojonych z wkładem stalowym w oplocie mineralnym 16 mm, poręcze, uchwyty i rurki stalowe nierdzewne, płyta sklejka wodoodporna, antypoślizgowa, kamienie wspinaczkowe z tworzywa sztucznego. Specyfikacja składowa: kratownica linowa pozioma, ścianka wspinaczkowa, koła gimnastyczne, drabinka wejściowa, zjazd typu strażak, drabinka linowa pionowa, drążki do wymyków, lina wspinaczkowa. 1
Bujak pojedynczy: na sprężynie. Sprężyna ocynkowana i malowana proszkowo. 1
Karuzela krzyżowa: czteroramienna. Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 1
Część III Sołectwo Stok Budowa placu zabaw w mieiscowości Stok Zestaw zabawowy mini plac zabaw Zestaw zabawowy: - 2 x wieża z dachem dwuspadowym, -1 x wieża bez dachu z rurą typu strażak, -1 x pomost - stały, -1 x przejście kryte rurowe średnica min. 60 em, -1 x rura strażacka, -1 x huśtawka wahadłowa siedzisko bocianie gniazdo plus płaskie lub kubełkowe, -1 x ścianka wspinaczkowa -skałkowa, - 2 x podest wejściowy, Zestaw wykonany z drewna sosnowego o przekroju min 9x9 cm bezrdzeniowego litego impregnowanego dodatkowo pomalowanego drewnochronem ekologicznym, krawędzie zaokrąglone mechanicznie, całość wygładzona, podłogi wykonane z płyty antypoślizgowej nakrapianej o gr minimum 18 mm HPL , wypełnienia dekoracyjne , balustrady i daszki wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej produkcji polskiej, elementy stalowe cynkowane malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie zaciskana maszynowo, zjeżdżalnie profesjonalna wykonane z tworzywa polimerowego lub stali nierdzewnej, elm .łączące -śruby, wkręty cynkowane nierdzewne, zabezpieczone kolorowymi zaślepkami z tworzywa sztucznego. Posadowienie - Na kotwie stalowej -zabetonowane betonem w klasie C-20 1
III. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, co do ich funkcji oraz przybliżonych
parametrów lub/i składu w przypadku urządzeń, składających się z zestawu elementów, a wszystkie
ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być
traktowane jako definicje wskazujące pożądane przez Zamawiającego minimalne wymogi. Obowiązek
udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
A) Planowane do zakupu urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z norm
grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające
wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw (w zależności od rodzaju urządzenia).
Urządzenie powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa.
B) Wszystkie urządzenia siłowni montowane podwójnie na pylonie. Urządzenia wykonane
spełniające normy PN EN 16630:2015-06. Wyroby oznaczone znakiem bezpieczeństwa "B".

Dokument nr: ZP.271/16/2021/MG

Składanie ofert:
XIII. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: przetargi@mniszkow.pl,
do dnia 12.10 2021 r. do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
IX. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się do 21 dni od daty podpisania umowy, przy czym jako
wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru
dostarczonych i zamontowanych elementów placu zabaw.
Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia gotowość da odbioru na co najmniej 3 dni roboczych
przed upływem ww. terminu.

Wymagania:
IV. Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń placu zabaw będzie
zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:
a) karty techniczne urządzeń, wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane.
W tym min. informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach,
farbach i lakierach oraz lista zalecanych części zamiennych) - oryginał;
b) instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy
urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji -- oryginał;
c) certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne
dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z ww.
normami kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
V. Wymagane do dostarczenia urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej muszą być fabrycznie nowe,
wykonane z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych, nieużytkowane, w tym do prezentacji.
VI. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych
wymagań Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany, na urządzenia o odpowiedniej jakości
w terminie uzgodniony z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiającego reklamacji.
VII. Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy wykonać
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w tym Prawo
budowlane, Polskimi Normami oraz szczegółowymi przepisami.
VIII. Na dostarczone i zamontowane urządzenia placu zabaw należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy
niż 24 miesiące.
X. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie
stosował jedno kryterium: najniższa cena.
XI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
Oferta cenowa sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć wykaz planowanych do montażu urządzeń placu
zabaw wraz ze szczegółowym opisem technicznym urządzeń i rysunkami lub zdjęciami.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej.
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeśli występuje oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania,
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego w tym koszty dostawy urządzeń placu zabaw oraz ich montażu.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości,
cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XIV. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców
poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie
internetowej Gminy Mniszków.
XV. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
XVI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Jan Andrzejczyk, Renata Karbownik,
Michał Gaczkowski, tel. 44 756 -15 - 22, email: przetargi@mniszkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.