Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i zakupy inwestycyjne

Przedmiot:

Modernizacja i zakupy inwestycyjne

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
ul. Mirowska 15
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 370 21, tel. 34 370 23 33, tel. 34 370 21 26
kier_techniczny@zsm.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 34 370 21, tel.
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu
Zespolonym w zakresie modernizacji systemu parkingowego w szpitalu przy
ul. Mirowskiej 15".
2 Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik Nr 1
W celu właściwego przygotowania oferty niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na
terenie Szpitala przy ulicy Mirowskiej 15 w celu właściwego przygotowania oferty jak
również możliwości przystosowania obecnie użytkowanych urządzeń do planowanej
modernizacji.

Składanie ofert:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. W przypadku składanie oferty w formie papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie
i oznaczyć: ,,Oferta na zapytanie ofertowe: ,,Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim
Szpitalu Zespolonym w zakresie modernizacji systemu parkingowego w szpitalu przy
ul. Mirowskiej 15"
3. W przypadku składania oferty w innej formie - przyjmowane będą tylko oferty w formie
papierowej.
4. Do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
- inne dokumenty lub oświadczenia wymagane przez Zamawiającego:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do: 12.10.2021 r. do godz.: 12;00.
2. W przypadku składania oferty w innej formie: oferty tylko w formie papierowej
3. W przypadku składania oferty w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego,
kuriera lub osobiście należy złożyć ofertę do siedziby Zamawiającego - SP ZOZ Miejski Szpital
Zespolony Ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa - budynek G I piętro - sekretariat.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce wykonania zamówienia: Szpital przy ulicy Mirowskiej 15, 42-200 Częstochowa

Wymagania:
3. Wymagane oświadczenia/dokumenty: referencje dot. montażu systemów parkingowych -szt. 3
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
'zaznaczyć odpowiednio
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 100%
Inne: podać i opisać wagi procentowe lub sposób przyznawania punktacji - nie dotyczy
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie
zamieszczona na stronie internetowej/platformie zakupowej Zamawiającego oraz przesłana do
Wykonawców.

Kontakt:
Osobą/ami uprawnioną/ymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego jest/są:
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych - Zbigniew Szyszko,
tel. 34 370 23 33 e-mail: kier_techniczny@zsm.czest.pl. oraz Dział Techniczny tel. 34 370 21 26

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.