Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
300z dziś
5220z ostatnich 7 dni
21052z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem do budynku użytkowego

Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem do budynku użytkowego

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00, fax 22 277 35 53
wawer.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 35 00, f
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., którego przedmiotem jest: Remont schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem do budynku użytkowego przy Ul. Włókienniczej 54 w Warszawie.
Dokładny zakres robót określa opis przedmiotu zamówienia i kosztorys ofertowy, będące załącznikami do ogłoszenia.

Dokument nr: NZ/571/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2021r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Specyfikacja:
Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 lub na stronie internetowej: zgnwawer.bip.um.warszawa.pl lub zgn-wawer.pl.

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku Podawczym przy Ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 45 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Rozliczenie wykonanych robót - kosztorysowe.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dysponują osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane" może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - załącznik Nr 2.
3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, któ(R)e mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
4. Na wykonane przez siebie roboty budowlane i materiały udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Do oferty należy załączyć: podpisany opis przedmiotu zamówienia, wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy, załącznik nr 1 - formularz ofertowy, załącznik nr 2 - uprawnienia, wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS, ksero polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.