Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie fundamentów pod budowę zespołu garaży

Przedmiot:

Wykonanie fundamentów pod budowę zespołu garaży

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorlicach
ul. Kościuszki 41A
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
(+18) 35 26 702 Faks: (+18) 35 26 702
gorwet@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: (+18) 35 26 702 Faks
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów pod budowę
zespołu garaży wg dostarczonej dokumentacji (rozbudowa budynku PIW Gorlice)
1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają:
a) załącznik nr 1 do niniejszego zapytania:
- Opis zakresu robót do wykonania w niniejszym zamówieniu stanowiących cześć zadania
,,Rozbudowa budynki PIW Gorlice" opisaną projektem budowlanym ,,rozbudowa budynku
PIW Gorlice". Projekt budowlany znajduje się do wglądu dla Wykonawców w siedzibie
Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Gorlicach pod adresem: Ul. Kościuszki 41A 38 300
Gorlice. Przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu wymaga się od Wykonawcy
zapoznania się z ww. dokumentacją projektową oraz odbycia wizji lokalnej w terenie po
uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Zamawiającego. Ewentualne skutki nie
zapoznania się z terenem i dokumentacją bądź nienależytego zapoznania obciążają
Wykonawcę. Egzemplarz dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy przed zawarciem umowy.

Składanie ofert:
5. Składanie ofert
Oferty proszę przekazać do dnia 11.10.2021 r. do godz. 12:00
1) drogą elektroniczną na adres: gorwet@poczta.onet.pl lub,
2) osobiście do budynku Powiatowy Inspektoratu Weterynarii w Gorlicach, Adres: Ul. Kościuszki 41A
38-300 Gorlice lub,
3) drogą listowną na ww. adres.

Miejsce i termin realizacji:
3) Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
do 20.12.2021 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu
Do złożenia oferty na ww. zamówienie zapraszamy wykonawców którzy :
a) posiadają odpowiednie doświadczenie to jest wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat co
najmniej 3 roboty budowlane w których zakres lub których przedmiotem było wykonanie
fundamentów co zostanie potwierdzone przez podmioty na rzecz których te roboty zostały
wykonane odpowiednimi dokumentami - referencjami. Do oferty należy dołączyć ww
referencje.
b) Przy wykonywaniu zamówienia będą dysponowali osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej . Do oferty
należy załączyć kopię uprawnień potwierdzoną za zgodność oraz zaświadczenie z Izby.
Oferty wykonawców, którzy nie spełniają ww. warunków nie będą rozpatrywane, przy czym
Zamawiający zastrzega , że może wezwać wykonawcę w podanym przez siebie terminie do
uzupełnienia bądź wyjaśnienia dokumentów.
3. Kryteria wyboru oferty cenowej
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
1) cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu 100 %
Maksymalną ilość punktów według kryterium ceny otrzyma wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru: najniższa cena / cena badanej
oferty x 100
Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym oraz
wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, składki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w
tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.
Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wymagane dokumenty
Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy zobowiązani są
Złożyć referencje dotyczące wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych których zakres lub
których przedmiotem było wykonanie fundamentów oraz kopię uprawnień i wpisu do Izby
kierownika budowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.