Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz montaż platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością

Przedmiot:

Dostawa oraz montaż platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
al. Kościuszki 83
90-436 Łódź
powiat: Łódź
+48 42 25 47 000, tel. 42 25 47 149
emilia.kowalska3@mf.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 42 25 47 000, te
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) - zwanej dalej ,,ustawą Pzp", ponieważ wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty
130 000,00 złotych.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż platformy przyschodowej dla osób
z niepełnosprawnością, dla osób starszych lub innych osób mających trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji w celu spełnienia wymogów zgodnych z przepisami prawa polskiego.
2. Zakres zamówienia określono w załączniku nr 2 do zaproszenia.

Dokument nr: 1001-ILN-1.200.19.2021.5, 1001-21-104498

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert obędzie się w dniu 13 października 2021 roku o godz. 10:00 w pok. nr 12. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Składanie ofert:
Oferty, na które składa się formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z podpisanym załącznikiem nr 3 powinny być składane pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać w formacie .pdf na adres: emilia.kowalska3@mf.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej
na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Al. T. Kościuszki 83, 90-436 Łódź,
pok. 1 (kancelaria), w terminie do dnia 12 października 2021 roku.

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce realizacji zamówienia: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi przy
al. T. Kościuszki 83 .
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny.
6. Cena podana w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. W trakcie przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przy al. T. Kościuszki 83. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Panią Emilią Kowalską, tel. 42 25 47 149.
8. Ewentualne użyte przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy producentów, nazwy materiałów należy rozumieć jako przykład jakościowy, który ma na celu wskazanie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, gdzie towar równoważny oznacza asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w zakresie zamówienia.
9. Wykonawca sporządzi dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej.
Oferta składana w formie pisemnej powinna być umieszczona w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie)
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanym w następujący sposób:

,,Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę oraz montaż platformy przyschodowej dla osób z niepełnosprawnością, dla osób starszych lub innych osób mających trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji, w budynku Izby Administracji Skarbowej w Łodzi przy Al. Kościuszki 83
w celu spełnienia wymogów zgodnych z przepisami prawa polskiego.
Nie otwierać przed 13 października 2021 roku, godz. 10:00"

W przypadku braku na kopercie informacji, o których mowa powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z tego powodu, jak np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, czy też nieotwarcie oferty w terminie.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Uwagi:
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. T. Kościuszki 83, 90-436 Łódź, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 725 104 54 52.

Zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu prawa związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi określone w Klauzuli informacyjnej Izby Administracji Skarbowej w Łodzi zamieszczonej na stronie internetowej www.lodzkie.kas.gov.pl.

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Emilia Kowalska
- tel. 42 25 47 149, e-mail: emilia.kowalska3@mf.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.