Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont wjazdów z kostki brukowej

Przedmiot:

Remont wjazdów z kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel. +4867 25 61 170 fax. +4867 25 61 021
wielen_um@wokiss.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wieleń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +4867 25 61 170
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wieleń
zaprasza do udziału w postępowaniu i złożeniu ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: ,, Remont wjazdów z kostki brukowej gr. 8cm w ciągu
ul. Błonie w
Wieleniu -1 etap" .
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 .ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 .Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wyp.spoin piaskiem
m2 4.7*1.5+5.3*1.7+3.7*1.9+8.6*2.1+4.2*1.9+5.6+2.1+5*2.2+3.6*2+15.9*1.8+8.2
+3*2+5* 1.8+4.5* 1.8+3*1.8+6.2*2+3.2*2+5*2.3+4.5*0.5+4*3+4.5*0.4+4.0* 1.2 = 191.50 m2
2. Załadowane gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
samowyładowcze m3 28.73
3. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (do 10 km) m3 28.73
2. ROBOTY ZIEMNE
4. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.
urobku samochód, samowyładowczymi na odległość do 1 km 34.47 m3
5. Nakłady uzupeln.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyład. po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (do 10 km) Krotność = 18 m3 34.47
3. PODBUDOWY
6. Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV (zjazdy) m2 191.5
7. Warswa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 em m2 191.5
NAWIERZCHNIE
8. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(zjazdy) m2 191.5
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9. Przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika (dopasowanie wysokościowe do zjazdów - na dł.
I mb od krawędzi zjadu) m2 19*2 = 38.00
6. ELEMENTY ULIC
10. Ława pod krawężniki betonowa z oporem (pod obrzeża 30x8-zjazdy)l 82*0.035=6.37 m3
II .Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.plaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
(zjazdy) m 182
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

Dokument nr: TI.IR.7013.22.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Wieleniu sala obsługi klienta - parter
dnia 10.10.2021 r. o godz. 10;30

Składanie ofert:
6.Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w
kancelarii do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10;00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i
opatrzonej napisem:,, Remont wjazdów z kostki brukowej gr. 8cm w ciągu Ul. Błonie w Wieleniu
-1 etap" nie otwierać przed 10.10.2021 godz. 10;30

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19.11.2021r.

Wymagania:
4,Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena -100% (sposób oceny- minimalizacja).
8. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według
wystawionej przez niego faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury.
10.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu z
druku ,, Wzór zapytania ofertowego"-
w języku polskim/ na adres Zamawiającego
11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
12. Wytyczne dla wykonawców:
W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć
roboty i koszty uzupełniające, w tym:
- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
- koszty wywozu nadmiaru ziemie i gruzu, koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz.
zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na
wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby
i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez
eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem
nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz
inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu
rzeczowego.
Załączniki wymagane w postępowaniu:
Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
Oferta

Kontakt:
,Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Dariusz
Glazer tel. 672531523 od godz. 8.00 do 14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.