Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Przedmiot:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
telefon 61 64 77 214
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 61 64 77 214
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na osiedlu Batorego przy Szkole Podstawowej nr 67 w Poznaniu zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić w MIR projekt tymczasowej organizacji ruchu jeżeli taki jest wymagany z uwagi na charakter prac (w czasie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do stosowania i utrzymania tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, a także demontażu tymczasowego oznakowania po zakończeniu prac).
Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Urząd Miasta Poznania Biuro Koordynacji i
Rewitalizacji Miasta Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowiązany jest uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczenia drzew i krzewów, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót. Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji, kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z ,,Wytycznymi dla Wykonawców" (dostępnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców" - ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-oinwestycjach- remontach-i-utrudnieniach). Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem. Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM. Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.
W załączeniu wymagania dotyczące oznakowania pionowego i poziomego.

Dokument nr: RO.342.58.2021

Otwarcie ofert: 12. Data, godz. otwarcia ofert
Siedziba ZDM Poznań, Wilczak 17, 13 października 2021 roku, godz. 12:00

Składanie ofert:
W siedzibie Zleceniodawcy na ulicy Wilczak 17 w Poznaniu (sekretariat/biuro podawcze/adres email oferty@zdm.poznan.pl).
11. TERMIN SKŁADANIA ofert
Do dnia 13 października 2021 r. do godz. 8:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania.
Do 30 listopada 2021 roku.

Wymagania:
6. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Do 30 listopada 2021 roku.
8. Warunki uczestnictwa.
Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni roboczych od terminu składania ofert.
Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie wycenionego przez oferenta kosztorysu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (suma ofert częściowych dla poszczególnych zadań).
Zleceniodawca wymaga, aby oferent posiadał doświadczenie, do oferty należy dołączyć referencje z ostatnich 3 lat na wykonanie minimum jednego zadania związanego z wdrażaniem organizacji ruchu o wartości minimum 30 000 zł brutto. Brak referencji związany będzie z odrzuceniem oferty.
Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kary umowne:
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,RO SOR Batorego, NIE OTWIERAĆ PRZED data / godzina".
Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania. Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
3. Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu osoby do kontaktu.
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, Tomasz Krzyżaniak, telefon 61 64 77 214

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.