Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot:

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 615 54 44, 61 54 54 747
dominika.domalik@malopolska.policja.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/289085
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 615 54 4
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SANITARNEGO DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. MAŁOPOLSKIEGO: P ZATOR, KP JORDANÓW, PP UJŚCIE GORLICKIE
Opis postępowania:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIW KRAKOWIE

WYDZIAŁ GOSPODARKI MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ

tel. 47-83-54-600

fax 47-83-54-606 o

email: sekretariat.gmt@malopolska.policja.gov.pl

Kraków, dnia 06 październik 2021 roku

ZAPYTANIE CENOWE

dostawa wraz z montażem wyposażenia sanitarnego dla jednostek Policji województwa małopolskiego: KP Zator, KP Jordanów, PP Ujście Gorlickie,

NR SPRAWY: 2021/GMT/139

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania cenowego na podstawie §3 ust. 2 pkt 1 (procedura podstawowa) regulaminu udzielania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie zamówień, których wartość nie przekracza 130 000,00 złotych netto, będącego załącznikiem nr 1 do decyzji nr 123/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej Zamawiającego Eb2B pod nazwą i numerem sprawy postępowania wskazanym w tytule.

I INFORMACJE OGÓLNE:

ZAMAWIAJĄCY:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94A
REGON: 351081570

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia sanitarnego dla jednostek Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ofertę należy składać zgodnie z formularzem ofertowym.

L.p

Nazwa asortymentu

J.m.

Ilość

Cena jedn.

brutto

Wartość brutto

Uwagi- Ilości na poszczególne jednostki

1

2

3

4

5

6

7

1.

Suszarka elektryczna do rąk

symbol EIB 103 STARFLOW PLUS

-obudowa metalowa biała

-moc wyjściowa 2500 W

-kabel zasilający + wtyczka w kolorze białym

szt.

14

Jordanów - 6

Zator - 8

2.

Dozownik na mydło w płynie

DTS101

-pojemność 800 ml

-obudowa z tworzywa ABS biała

z szarym okienkiem

- zamykanie kluczykiem

- mydło uzupełniane z kanistra

szt.

17

Jordanów - 9

Zator -8

3.

Pojemnik na papier toaletowy

BTS 001

- obudowa z tworzywa ABS biała z szarym okienkiem

- dopasowany do papieru o średnicy roli do 28 cm

-zamykanie kluczykiem

szt.

14

Jordanów - 6

Zator- 8

4.

Szczotka WC, symbol TAS03 - stojąca, biała, plastikowa, ze specjalną końcówką do czyszczenia wewnątrz muszli

szt.

6

Jordanów - 6

5.

Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach.

Symbol CTS101

Top maxi, z tworzywa z szarym okienkiem

szt.

6

Jordanów - 3

Zator - 3

6.

Dozownik płynów dezynfekcyjnych. Symbol D9. Stal matowa

- zbiornik 500 ml

- płyn uzupełniany z kanistra

- mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej

szt.

13

Jordanów - 4

Zator -3

Ujście Gorlickie - 3

Wojnicz - 3

7.

Poręcz uchylna łukowa 750 mm montowana do ściany przy sedesie

Symbol TPC12

szt.

1

Jordanów -1

8.

Poręcz uchylna łukowa 600 mm montowana do ściany przy sedesie

Symbol TPC02

szt.

1

Jordanów -1

9.

Poręcz uchylna łukowa 600 mm montowana do ściany przy umywalce

Symbol TPC09

szt.

1

Jordanów -1

10.

Lustro uchylne Symbol: LU 10B

- oprawa chromowana

- rączka do regulacji konta nachylenia

- wymiar: szer. 50 cm, wys. 60 cm

szt.

1

Jordanów-- 1

11.

Zestaw koszy do segregacji odpadów Symbol: KJS705.

Komplet stanowią 3 kosze o pojemności 60 l każdy, plus 3 pokrywy ( 1 szt. KJS907 - okrągły otwór, 2 szt. KJS906 - uchylna klapa)

plus 3 naklejki 14,5x4,4 cm (1 szt. szkło - zielona DX680, 1 szt. papier - niebieska DX679,

1 szt. metal i tworzywa sztuczne - żółta DX677

kpl.

6

Jordanów - 3

Zator -3

12.

Kosz z uchylną klapą 25 l. Symbol B8C

Wykonany z tworzywa sztucznego, kolor pojemnika i klapy - biały

szt.

45

Jordanów -25

Zator -20

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający określa termin dostawy i montażu zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od wysłania zamówienia (ewentualnie należy wskazać realny termin dostawy, w przypadku braku wskazania realnego terminu dostawy - Zamawiający przyjmuje termin 14 dni kalendarzowych .

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Asortyment będący przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego
tj. Komisariatu Policji w Zatorze, 32-640 Zator, Ul. Słowackiego, Komisariatu Policji w Jordanowie, 34-240 Jordanów, Ul. Rynek 10, Posterunku Policji w Ujściu Gorlickim, 38-315 Ujście Gorlickie 160. Wskazanie ilości asortymentu dla poszczególnych jednostek w kolumnie 7 zapytania

OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:

Dominika Domalik 47 83 54-747; e-mail: dominika.domalik@malopolska.policja.gov.pl

Referat Kwaterunkowo-Biurowy Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 11 października 2021 roku do godz. 13.00

Oferty proszę składać za pośrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ: https://platforma.eb2b.com.pl/

Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, oferty, zawiadomienia oraz informację proszę przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Okres związania ofertą 30 dni.

II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wykonawca Wystawi fakturę VAT wskazując płatnika jako:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, Ul. Mogilska 109

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Zapłata za realizacje zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto
i nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

WARUNKI GWARANCJI:

Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment musi być w oryginalnym opakowaniu, sprawnym technicznie, fabrycznie nowym produktem gotowym do pracy - gwarancja (MIN. 2LATA)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych i umieszczone
w formie elektronicznej (załączony plik PDF) na platformie zakupowej.

UWAGA!

Aby były spełnione wymogi formalne zapytania cenowego na platformie Zamawiającego Eb2B należy uzupełnić równocześnie dane oraz kwoty oferty wymagane przez elektroniczną platformę zakupową, jak również umieścić
w formie elektronicznej załącznik (skan - plik PDF) na platformie zakupowej Eb2b, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych. Wykonawca, który nie spełni wyżej wymienionych warunków będzie automatycznie wykluczony z postępowania.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W zakresie zamówienia zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny i wyboru ofert:

? Cena zamówienia - waga 100 %

III INFORMACJE DODATKOWE

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel.: 47-83-58-747

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowo - rynkowego pn.

Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego z zadania 1 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, NR SPRAWY: 2021/GMT/139

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAKRESU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO ILOŚCI ZAMÓWIENIA PODANEJ

W OFERCIE W PRZYPADKU GDYBY ILOŚCI TE NIE ZNALAZŁY W PEŁNI POKRYCIA W BIEŻĄCYCH WYDATKACH POLICJI W TYM ZAKRESIE ORAZ DO REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE WYBÓR OFERTY, KTÓRA BĘDZIE GWARANTOWAŁA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W SPOSÓB CELOWY, OSZCZĘDNY Z ZACHOWANIEM ZASADY UZYSKIWANIA NAJLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKŁADÓW.

W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA PRZEZ WYKONAWCĘ TERMINU ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA DOSTAWY, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŻĄDANIA KAR UMOWNYCH W WYSOKOŚCI 0,5% WARTOŚCI BRUTTO ZAMÓWIENIA, ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY DZIEŃ OPÓŹNIENIA W WYKONANIU DOSTAWY, NIE WIĘCEJ JEDNAK NIŻ 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO, NA CO WYKONAWCA WYRAŻA ZGODĘ. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA NALICZONA ZOSTANIE MAKSYMALNA KARA UMOWNA W WYSOKOŚCI 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO, NA CO WYKONAWCA WYRAŻA ZGODĘ.

WYKONAWCA WYRAŻA ZGODĘ NA POTRĄCENIE KAR UMOWNYCH Z NALEŻNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY

Załączniki do ZAPYTANIA:

Nr 1

-

FORMULARZ - OFERTA

Nr 2

-

WZÓR ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

.

(pieczęć firmowa Wykonawcy) (miejscowość, data)

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ul. Mogilska 109

31 -571 Kraków

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy zapytania ofertowego nr 2021/GMT/139

.........

(pełna nazwa Wykonawcy)

......

(dokładny adres Wykonawcy)

REGON: .......................................

NIP: .......................................

e -mail: .......................................

numer tel: .......................................

faks : .......................................

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń
oraz że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, określonymi w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że akceptujemy zasady płatności

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu cenowym
oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA SANITARNEGO DLA JEDNOSTEK KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE OFERUJEMY DOSTAWĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ZAPYTANIU CENOWYM

ZADANIE 1

lp

Asortyment

j.m.

Ilość
[szt.]

Cena jedn. brutto
[zł]

Wartość brutto
[zł]

1. 1

Suszarka elektryczna do rąk

symbol EIB 103 STARFLOW PLUS

-obudowa metalowa biała

-moc wyjściowa 2500 W

-kabel zasilający + wtyczka w kolorze białym

szt.

14

2. 2

Dozownik na mydło w płynie

DTS101

-pojemność 800 ml

-obudowa z tworzywa ABS biała

z szarym okienkiem

- zamykanie kluczykiem

- mydło uzupełniane z kanistra

szt.

17

3.

Pojemnik na papier toaletowy

BTS 001

- obudowa z tworzywa ABS biała z szarym okienkiem

- dopasowany do papieru o średnicy roli do 28 cm

-zamykanie kluczykiem

szt.

14

4.

Szczotka WC, symbol TAS03 - stojąca, biała, plastikowa, ze specjalną końcówką do czyszczenia wewnątrz muszli

szt.

6

5.

Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach.

Symbol CTS101

Top maxi, z tworzywa z szarym okienkiem

szt.

6

6.

Dozownik płynów dezynfekcyjnych. Symbol D9. Stal matowa

- zbiornik 500 ml

- płyn uzupełniany z kanistra

- mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej

szt.

13

7.

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: 2021/GMT/139

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/289085
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-10-07 12:00:00 2021-10-11 13:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający określa termin dostawy i montażu zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od wysłania zamówienia (ewentualnie należy wskazać realny termin dostawy, w przypadku braku wskazania realnego terminu dostawy - Zamawiający przyjmuje termin 14 dni kalendarzowych .
Asortyment będący przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego
tj. Komisariatu Policji w Zatorze, 32-640 Zator, Ul. Słowackiego, Komisariatu Policji w Jordanowie, 34-240 Jordanów, Ul. Rynek 10, Posterunku Policji w Ujściu Gorlickim, 38-315 Ujście Gorlickie 160. Wskazanie ilości asortymentu dla poszczególnych jednostek w kolumnie 7 zapytania

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 0 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
Telefon: 12 615 54 44
DOMINIKA DOMALIK
61 54 54 747
dominika.domalik@malopolska.policja.gov.pl
Zamawiający: Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.