Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów

Przedmiot:

Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tczewie, Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
powiat: tczewski
tel. 58 773-49-86, 607-338-610, 58 7734-938
drogi@powiat.tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 773-49-86, 6
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów w
Nowej Cerkwii (2821G)"
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego,
pn. ,,Budowa chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów
w Nowej Cerkwii (282IG).", polegające między innymi na wykonaniu rozbiórki, wykonaniu
robót ziemnych, wykonaniem podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich prac pomocniczych
niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania. Szczegółowy zakres zadania określa
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
Roboty muszą być prowadzone zgodnie ze Specyfikacją Techniczną dot. zadania pn. ,,Budowa
chodnika i wymiana barier oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów w Nowej Cerkwii
(282IG).", zwaną dalej: ,,STWiORB", która stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
Przedmiot zapytania ofertowego musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem
któremu ma służyć.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia i jest zobowiązany do wizji lokalnej na przedmiotowym
odcinku pasa drogowego, obejmującego budowę chodnika.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie nie więcej niż 100 000,00 zł brutto.

Otwarcie ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą mailową
w ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania ofert.

Składanie ofert:
5. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należ złożyć:
- pocztą elektroniczną na adres: drogi@powiat.tczew.pl
Termin nadsyłania ofert: do 12 października 2021 roku

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą progu
wynikającego z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie zostanie
udzielone bez stosowania procedur wynikających z ustawy Wykonawcy, który zaproponuje
najniższą cenę.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS, itp.
- być podpisana przez Wykonawcę,
- zawierać cenę realizacji przedmiotu umowy w PLN - w tym cenę netto (bez VAT), wartość
podatku YAT i cenę brutto (z VAT-em).
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć załącznik nr 3 - oświadczenie, zgodnie ze wzorem.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Wypełnione załączniki powinny być podpisane i zeskanowane w formacie pdf.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Kryteria oceny oferty.
Zapytanie ofertowe wygra Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie
kryterium cenowego.
Nr kryterium Opis kryterium Znaczenie w %
1 Cena 100

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Dariusz Puczyński, tel. 58 773-49-86, 607-338-610, drogi@powiat.tczew.pl
Paweł Filar, 58 7734-938, drogi@powiat.tczew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.