Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła olejowego

Przedmiot:

Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła olejowego

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 503 -122-332
robert.draczynski@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 503 -122-332
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia:
Przegląd techniczny i konserwacyjny kotła olejowego De Dietrich GTU 124S 28kW, wraz z wymianą wyłącznika głównego, w obiekcie IMGW-PIB w Nowym Trzepowie
Zakres czynności obejmuje w szczególności:
o sprawdzenie połączeń elektrycznych kotła,
o sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych kotła,
o sprawdzenie szczelności instalacji olejowej kotła,
o czyszczenie części spalinowej kotła,
o sprawdzenie elektrod kotła,
o kontrola działania termostatu kotłowego,
o kontrola działania ogranicznika temperatury,
o kontrola zaworu bezpieczeństwa,
o sprawdzenie stanu uszczelek,
o czyszczenie filtrów kotła,
o odpowietrzenie instalacji,
o sprawdzenie i regulacja palnika,
o analiza spalin,
o inne - wynikające z zaleceń producenta i DTR urzą dzenia,
o wymiana uszkodzonego wyłącznika głównego .

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 października 2021 r. na adres e-mail:
robert.draczynski@imgw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wykonawcę.
Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna Płock, Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock

Wymagania:
Inne istotne warunki zamówienia:
Przegląd należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia .
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami z odpowiednimi kwalifikacjami, zdolnymi do świadczenia wykonania usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych
w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wsze lkimi konsekwencjami
wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Gwarancja:
12 miesięcy na wykonaną usługę i wymienione podzespoły.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
cena (waga 100 %)
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu
zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: koszty zakupu materiałów , robocizny,
transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk
Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną usługę nie będzie podlegała waloryzacji.
Płatność faktury:
Płatność faktury dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury,
po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru
przedmiotu zamówi enia, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
Zamawiający udzieli zamówienia na usługę opisaną w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę usług i. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej
winien dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: pan Robert Draczyński, tel. 503 -122-332,
e-mail: robert.draczynski@imgw.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.