Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
273z dziś
5193z ostatnich 7 dni
21025z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew z terenu nieruchomości

Przedmiot:

Wycinka drzew z terenu nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171
38-485 Jaśliska
powiat: krośnieński
tel.: (13) 4310584.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jaśliska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (13) 4310584.
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Jaśliska zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: ,,Wycinka wraz z uprzątnięciem
terenu, wywozem i złożeniem w wyznaczonym miejscu 30 sztuk drzew ,,na pniu" z
działek nr ewid. 214/5 w Daliowej, i 3129/4 w Jaśliskach, gm. Jaśliska oraz wycinka z
wywozem i złożeniem w wyznaczonym miejscu 37 sztuk drzew ,,na pniu" z działek nr
ewid. 33/3 i 15/188 w Moszczańcu, gm. Jaśliska."
I. Opis przedmiotu sprzedaży:
1. Drzewa zlokalizowane na działkach nr ewid. 33/3 w Moszczańcu, 214/5 w
Daliowej, 3129/4 w Jaśliskach gm. Jaśliska stanowiącej własność Mienia
Komunalnego Gminy Jaśliska:
o 18 szt. drzew gatunku świerk pospolity - obw. pni: 185 em, 82 em, 200 em,
96 em, 86 em, 180 em, 61 em, 78 em, 70 em, 68 em, 85 em, 64 em,
53 em, 148 em, 150cm, 192 em, 139 em, 135 em
o 16 szt. drzew gatunku jesion wyniosły - obw. pni: 115 em, 136 em,
182 em, 95 em, 125 em, 180 em, 125 em, 120 em, 162 em, 141 em, 110 em,
82 em, 115 em, 100 em, 70 em, 92 em
o 7 szt. drzew gatunku olsza szara - obw. pni: 59 em, 57 em, 65 em, 58 em,
66 em, 70 em, 59 em
o 22 szt. drzew gatunku modrzew europejski - obw. pni: 87 em, 84 em, 63cm,
54 em , 113 em, 112 em, 110 em, 83 em, 120 em, 97 em, 97 em, 89 em, 98
em, 73 em, 65 em, 82 em,131 em, 57 em, 101 em,116 em, 90 em,100 em,130
em,
o 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata - obw. pnia 95 em
o 3 szt. drzew gatunku czeremcha pospolita- obw. pni: 100 em, 102 em,
65 em,

Specyfikacja:
Drzewa
można oglądać w obecności w/w przedstawiciela UG w dni robocze w godz.ch pracy
Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.ch: 7;00-15;00, środy w godz.ch
7;00 _ 17;00 w pjątkj w godz.ch 7;00-13;00 po wcześniejszym, telefonicznym
uzgodnieniu terminu.

Składanie ofert:
II. Sposób sporządzenia oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy
będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.
Ofertę należy złożyć do dnia: 13 października 2021 r. do godz. 12:00. Ofertę w formie
pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jaśliska w godz.ch pracy urzędu,
tj. .w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.ch: 7;00-15;00, środy w godz.ch 7;00 - 17;00, w piątki
w godz.ch 7;00-13;00.
Na zamkniętej kopercie należy umieścić napis : "Nie otwierać przed 13.10.2021 r. godz.
12.00, dot. ,,Wycinka wraz z uprzątnięciem terenu, wywozem i złożeniem w wyznaczonym
miejscu 30 sztuk drzew ,,na pniu" z działek nr ewid. 214/5 w Daliowej, i 3129/4 w Jaśliskach,
gm. Jaśliska oraz wycinka z wywozem i złożeniem w wyznaczonym miejscu 37 sztuk drzew
,,na pniu" z działek nr ewid. 33/3 i 15/188 w Moszczańcu, gm. Jaśliska."

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin wykonania prac: wszystkie prace związane z pozyskaniem drewna należy
wykonać w terminie: do 5 listopada 2021 r.

Wymagania:
2. Na wycięcie ww. drzew Gmina Jaśliska posiada prawomocne decyzje Starosty
Krośnieńskiego z dnia 22.07.2021, znak: ABS.613.50.2021.MK, z dnia 18.05.2021 r.,
znak: ABS.613.7.2021 .MK, z dnia 18.05.2021 r,. znak: ABS.613.6.2021 .MK oraz z dnia
06.09.2021 r., znak ABS.613.67.2021.MK
3. Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z w/w działki określa
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
4. Wszystkie koszty związane z wycinką drzew tj. oporządzenia kloców poprzez
obcięcie konarów i gałęzi w obrębie prowadzonych prac, uporządkowaniem
pozostałości gałęzi, załadunkiem drewna, transportem i rozładunkiem,
zabezpieczeniem i oznakowaniem bezpiecznej strefy wycinki drzew, wypłatą
ewentualnych odszkodowań za wszelkie nieprzewidziane szkody wyrządzone podczas
pozyskiwania drewna (w szczególności na gruntach przyległych do działki
Zamawiającego, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób) - ponosi Wykonawca;
5. Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania Wykonawcy
placu robót przez Zamawiającego;
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie trzech dni licząc
od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
7. Po zakończeniu prac teren powinien zostać uporządkowany.

Uwagi:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która
oferuje najniższą cenę brutto za wykonanie usługi.
Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania,
ze względu na zbyt niską zaoferowaną cenę brutto za przedmiot zamówienia.
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., póz. 1843 z późn.zm.) na podstawie
zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Kontakt:
8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z
oferentami jest Jarosław Puchalik - Urząd Gminy w Jaśliska tel.: (13) 4310584

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.