Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO GÓRNICZEGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO

Przedmiot:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO GÓRNICZEGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO

Data zamieszczenia: 2021-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
+48 32 72 15 182
zkozielski@jzr.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1232203,f52d2ad3d862cce94536e6dae99ef289.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: 4.000,00 zł
Nr telefonu: +48 32 72 15 182
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO GÓRNICZEGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowego górniczego przewodu elektrycznego:
- PRZEWÓD GÓRNICZY O2nGcekż-G2 6x70+25+6x2,5 0,6/1,0 kV lub równoważny - zgodny z załączonymi wymaganiami - załącznik 2 do postępowania - 400 mb

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. PRZEWÓD GÓRNICZY O2nGcekż-G2 6x70+25+6x2,5 0,6/1,0 kV lub równoważny - zgodny z załączonymi wymaganiami - załącznik 2 do postępowania 400 mb
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO GÓRNICZEGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z201/367409

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1232203,f52d2ad3d862cce94536e6dae99ef289.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 10- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 10- 2021 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 10- 2021 09: 00

Wymagania:
Uwaga:
1. Wymagane dopuszczenie przewodów do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny (metanowych) ,
2. Bezwzględnie wymagane dołączenie do ofert kart katalogowych oferowanych przewodów oraz kopii wyżej wymienionych dopuszczeń,
3. Wymagana dostawa przewodu w jednym odcinku w zapytaniu,
4. Oferowane ceny powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą w tym koszt bębnów transportowych.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/mb (obejmująca wszystkie koszty związane z dostawą w tym koszt bębnów transportowych),
- termin płatności: sugerowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni,
- oczekiwany termin realizacji zamówienia: dostawa do dnia 06.11.2021r.
- wymagany termin obowiązywania gwarancji - 24 miesiące od uruchomienia przenośnika na dole kopalni, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy.
- kraj pochodzenia / producent, - warunki dostawy - wymagana dostawa na koszt i staranie oferenta
- podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do zapytania.
- oryginał lub kopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu opłacania składek i podatków oraz odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wadium:
1. Przystępujący do przetargu dostawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonego przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o., co najmniej w wysokości wadium.
3. Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z o.o. ul. Węglowa 4,44-268 Jastrzębie-Zdrój (I piętro, Kancelaria). Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentu.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawce gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie na adres e-mail: rszweda@jzr.pl
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 PKO BP SA z dopiskiem ,,ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO GÓRNICZEGO PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO - znak Z201/367409". W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu zadanej kwoty na wskazane konto, w terminie do godziny 11.00 dnia 13.10.2021 r.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postepowania,
c) którego oferta została odrzucona.
I. UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN dostępnych pod adresem https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/dokumenty/Ogolne_Warunki_Zamowienia_12.01.2021r..pdf
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej*.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.

11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Zbigniew Kozielski
tel: +48 32 72 15 182
e-mail: zkozielski@jzr.pl
10. Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawach formalnych - Dział EZ Zbigniew Kozielski - tel. 32 438 80 58, e-mail: zkozielski@jzr.pl
- w sprawach technicznych - Dział TE Wojciech Magiera - tel. 32 438 8125, mob. 539 674 055, e-mail: womagiera@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.