Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Demontaż zbiorników i orientatora butelek wraz z przełożeniem rurociągów

Przedmiot:

Demontaż zbiorników i orientatora butelek wraz z przełożeniem rurociągów

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
adrian.szymaniak@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229879,e1deda54cec81547671b790c477cc7ff.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż zbiorników i orientatora butelek wraz z przełożeniem rurociągów
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na demontaż zbiorników butelek wraz z konstrukcją oraz orientatora butelek na linii produkcyjnej działu Rozlewni.
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2. Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
Opis:
1) Demontaż niszczący zbiorników butelek
2) Demontaż niszczący konstrukcji wsporczej zbiorników butelek
3) Demontaż niszczący orientatora butelek
4) Demontaż rurociągów ze ściany
5) Transport i złożenie zdemontowanych elementów we wskazane miejsce na terenie zakładu
6) Wykonanie i montaż nowych rurociągów (ok. 800 m.b. wraz z kształtkami) wraz z podparciami - materiały po stronie wykonawcy; planowany przebieg do wskazania w trakcie wizji lokalnej
7) Sprzęt niezbędny do wykonania zadania (rusztowania, podnośnik, wózek widłowy, samochód skrzyniowy, spawarki itp. - w zależności od potrzeb) - po stronie wykonawcy
8) Ewentualne inne prace niezbędne do wykonania ww. zakresu - prosimy o wskazanie w ofercie.
Wymagana wizja lokalna. Prosimy o indywidualne ustalanie terminu wizji. Nieprzekraczalny termin odbycia wizji lokalnej: 6 września.
Osobą odpowiedzialną za aspekty techniczne oraz wizję lokalną jest Maciej Kluczyński (tel.: 693 560 702, email: Maciej.Kluczynski@bunge.com).
Wzór umowy w załączniku do zapytania.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Demontaż zbiorników wraz z transportem 1 020 -
2. Demontaż konstrukcji wsporczej zbiorników wraz z transportem 1 020 -
3. Demontaż orientatora butelek wraz z transportem 1 020 -
4. Demontaż rurociągów ze ściany 1 020 -
5. Montaż nowych rurociągów wraz z podparciami 1 020 -
6. Pozostałe koszty związane z realizacją zadania (o ile występują) 1 020 -

Dokument nr: Z681/160812

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229879,e1deda54cec81547671b790c477cc7ff.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
23- 08- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 10- 2021 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,229879,e1deda54cec81547671b790c477cc7ff.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji
Czerwiec/lipiec 2022. Prosimy o zawarcie w ofercie przewidywanego ramowego harmonogramu realizacji prac z podziałem na zadania.
Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica.
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.

Wymagania:
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, wzoru umowy, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentów:
- ,,Zasady bezpieczeństwa w Bunge",
- ,,Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów współpracujących z ZT Kruszwica S.A. i Bunge Polska Sp. z o.o.",
- ,,Zasady postępowania dla osób trzecich wchodzących na teren lokalizacji",
- ,,Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce" (OWD) stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.
7.4. Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5. Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6. Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
1791 ZTK Property Management Sp. Z o.o
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Adrian Szymaniak
tel: -
e-mail: adrian.szymaniak@bunge.com

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.