Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej

Przedmiot:

Budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk
powiat: bielski
Tel. + 48 33 817 84 41
Województwo: śląskie
Miasto: Szczyrk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. + 48 33 817 84
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając, jako
zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej pn.
,,Budowa
budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej
szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy
35,0 m 2 w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
II.1.1) Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest budowa budynku gospodarczego typu kontenerowego o
konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych o
powierzchni zabudowy 35,0 m 2 według projektu indywidualnego Wykonawcy przy
uwzględnieniu wytycznych określonych na schemacie budynku gospodarczego typu
kontenerowego stanowiącego załącznik do zapytania.
Lokalizacja : 43-370 Szczyrk, Ul. Plażowa 8 ,dz. nr ewid.1757/1,1756/1
Zakres zadania obejmuje wykonanie:
1.Budowy budynku gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej
szkieletowej z okładziną ścian zewnętrznych z płyt warstwowych i dachem
dwuspadowym symetrycznym z płyt warstwowych o nachyleniu 20 st. i wymiarze
7,0 x 5,0 m i wysokości w kalenicy 4,60m,
2.Dane techniczne:
Pow. zabudowy: 35,0 m 2
Pow. użytkowa : 30,36 m 2
Kubatura :133,3,0 m 3
3.Konstrukcja budynku :szkieletowa stalowa z kształtowników zimno-giętych
ocynkowanych do których mocowane są panele z prefabrykowanych płyt
warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej,
.Posadowienie / fundament/-stopy fundamentowe betonowe o wym.
40,0*40,0*120,0 cm,
5.Posadzka : nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8?cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara,
6.Wyposażenie :
a)Brama uchylna/segmentowa Hörmann z napędem do bramy i sterowaniem
zdalnym,
b)Instalacja elektryczna (do 8 punktów w tym 2 punkty świetlne + skrzynka bezp.
7.Wjazd (podjazd) do budynku gospodarczego -od strony boiska sportowego:
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8?cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka szara z obrzeżami betonowymi 6/20 cm -powierzchnia ca 21,0 m 2 .
8. Wykonawca winien wykonać wszelkie roboty towarzyszące (pomocnicze) budowlane,
instalacyjne i odtworzeniowych niezbędne do właściwego wykonania robót oraz
dokonać usunięcia i utylizacji odpadów i nadwyżek materiałów
9. Wytyczne dodatkowe(alternatywne) :
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań materiałowych pokrycia
dachu i okładzin ściennych na konstrukcji szkieletowej stalowej ocynkowanej np.
z paneli z stalowych z blachy trapezowej powlekanej (farba poliestrowa)przy
konieczności uwzględnienia wykonania okładzin wewnętrznych ścian i stropów z płyt g-k
na ruszcie stalowym z dociepleniem z wełny mineralnej gr. 20 cm zabezpieczonym od
wnętrza paroizolacją (folia polietylenowa).

Składanie ofert:
VII: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 13.10.2021r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
II.1.3) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 7.12.2021r.

Wymagania:
III: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
Oferta musi zawierać:
? Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do zapytania.
IV: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych.
V: KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze oferty zadecyduje: cena -100%
Obejmująca cały przedmiot zamówienia w tym wykonanie dokumentacji projektowej
dostawę i montaż budynku.
VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której
przedmiotowego zapytania:
https://bip.cos.pl/42/szczyrk
jest
dostępna
dokumentacja
dotyczące
2VIII: W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o sporządzenie oferty na
załączniku nr 1 i przesłanie w postaci elektronicznej w formie plików PDF, na adres
przetargi.szczyrk@cos.pl lub złożyć pisemnie w sekretariacie Ośrodka opakowaną w
kopertę, zaadresowaną na adres zamawiającego i opisaną: ,,Budowa
budynku
gospodarczego typu kontenerowego o konstrukcji stalowej szkieletowej z okładziną ścian
zewnętrznych z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy 35,0 m 2 w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj".
IX: Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.
X: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest
Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a ( COS TORWAR), 00-449 Warszawa. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl
Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu
zawarcia umowy lub realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej
zawarciem, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b)
RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia
kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać
przedstawiciele Wykonawcy/Oferenta w ramach współpracy z Administratorem. Jest to
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. ust. 1, lit. c) RODO
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych
nakładanych na Administratora w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych i
związanych z nim czynności. Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta i jego przedstawicieli
mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i kancelariom
prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe Wykonawcy/Oferenta
mogą zostać upublicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w obszarze zamówień
publicznych.
Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
3Wykonawcę/Oferenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z
Administratorem.
Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim
przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji
umowy.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela: Pan Stanisław Bąk tel. 666 863 90, Hankus Judyta
tel.669002406

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.