Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5023z ostatnich 7 dni
19656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa koszenia terenu

Przedmiot:

Usługa koszenia terenu

Data zamieszczenia: 2021-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
ul. I. Krasickiego 25
42-500 Będzin
powiat: będziński
tel. (32) 267 44 82; (32) 267 04 23
biurozpk@zpk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 267 44 82;
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Usługa koszenia terenu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z usunięciem biomasy.
Usługa koszenia cennych przyrodniczo i krajobrazowo wybranych powierzchni Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z zebraniem i usunięciem biomasy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 i 3.

Dokument nr: OKiDK-B.5000.2.2021.EŻO, Ldz. 443.2021

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę (skan) należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl do 13.10.2021 r. do godz. 14:00. Ofertę można także złożyć w Sekretariacie Biura ZPKWŚ w Będzinie lub przesłać poczta tradycyjną (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin) - decyduje data wpływu do ZPKWS.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 22.11.2021 r.

Wymagania:
Forma i termin płatności: przelew, do 23.12.2021 r. (po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku)
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza ofertowego (wzór - Załącznik nr 1).
2) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych do jej złożenia.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą łączną wartością usługi, spełniająca wymagania Zamawiającego).
6. Informacje dodatkowe:
a. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b. rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
c. termin związania ofertą (30 dni) rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
d. informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia).
e. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.