Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 0 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0 68 3866 009 w
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert na:
Przebudowa drogi w Nowym Dworze w ramach zadania pn:
o ,,Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 101"
o ,,Przebudowa drogi z płyt betonowych w Nowym Dworze w kierunku tzw.
Czerwonego Dworu"

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 22.11.2021 r. na piśmie w siedzibie
Zamawiającego:
ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub drogą mailową:
urzad@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.12.2021 r.

Wymagania:
2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
3. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
Zadanie rozliczane będzie kosztorysowe.
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
- kosztorys ofertowy
- zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę, na rachunek bankowy zgłoszony
na tzw. Białej Liście Podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy
wskazany na Białej Liście Podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie wraz z kosztorysem ofertowym;
8. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Klaudia Skotarczyk tel. 0 68 3866 009 wew. 326

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.