Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody...

Przedmiot:

Dostawa materiałów do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,MEGAZEC" Sp. z o.o
ul. Energetyczna 6
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Telefon 726 490 006, 726 490 103
biuro.zakupow@megazec.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: Telefon 726 490 006,
Termin składania ofert: 2021-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
zakupy.megazec
Typ zamówienia DOSTAWA
Nazwa postępowania DOSTAWA materiałów do przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla ,,MEGAZEC" sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określa SWZ zał. nr 1

Dokument nr: POST/MEG/FZ/029/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert Do 18.11.2021r. do godz. 13:00
Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia do 22.11.2021r.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia ,,MEGAZEC" sp. z o.o. na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, Ul. Energetyczna 1.

Wymagania:
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w ,,MEGAZEC" Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SWZ
Składanie ofert częściowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert Cena - 100%
Termin związania ofertą 60 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Sposób przygotowania oferty 1.Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.
2.Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.
Uwagi: 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń - upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5. Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Kontakt:
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Ryszard Tomczyk - w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Małgorzata Kozicka-Jankowska - w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem
Telefon 726 490 006 - Ryszard Tomczyk

726 490 103 - Małgorzata Kozicka-Jankowska
E-mail ryszard.tomczyk@megazec.pl

malgorzata.kozicka-jankowska@megazec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.