Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja urządzeń dźwigowych

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
34 344-99-00
oea@psse.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: 34 344-99-00
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, dostawa, roboty budowlane*: Konserwacja urządzeń dźwigowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja urządzeń dźwigowych, zlokalizowanych w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, przy Ul. Jasnogórskiej 15A, wymienionych w tabeli poniżej:
3. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza* powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Lp.
Rodzaj dźwigu
Udźwig
[kg]
Ilość przystanków
1.
Otis ISO-A
50
3/3
2.
Otis GeN2 Comfort
630
3/3
3.
Otis GeN2 Premier
630
7/7
2 / 2

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być:*
- dostarczona pocztą e-mail na adres: oea@psse.czest.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.11.2021 r., godz. 12:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta, nr NIP, nr REGON
- datę sporządzenia oferty,
- dane kontaktowe (nr telefonu, faksu, e-mail oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu),
- podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej,
- oświadczenie o akceptacji warunków z punktu VIII - informacje dodatkowe
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących ich treści.
6. Oferta, która nie zostanie prawidłowo zabezpieczona i opisana, a przez to otwarta przez Zamawiającego przed wyznaczonym terminem nie będzie rozpatrywana (dotyczy ofert składanych w formie papierowej).
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena ofertowa brutto.
2. Inne kryteria: ---.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów: pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną*.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający na przedmiot zamówienia zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowę.
Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty wystawienia faktury.
Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na powyższe warunki.
Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem w rozumieniu ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Pan Michał Esmund pod numerem telefonu: 34 344-99-00
e-mail: oea@psse.czest.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.