Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kontrola pracy stacji DEMI II wraz z analizą próbki żywic

Przedmiot:

Kontrola pracy stacji DEMI II wraz z analizą próbki żywic

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
agnieszka.stodulska@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1253759,e7790f1b1aa529037047db55a7c435f0.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kontrola pracy stacji DEMI II wraz z analizą próbki żywic z wymiennika dwujonitowego pod względem wyboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody oraz szczegółowego doboru i oceny parametrów prowadzenia tego procesu. Optymalizacja i wymianę na nowy układu dozującego chemikalia z CIP do modułów odwróconej osmozy RO-KZP-SA.2112.145.2021
Treść zapytania:
Dzień dobry,
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych zaprasza Państwa do złożenia oferty na ,,Kontrola pracy stacji DEMI II wraz z analizą próbki żywic z wymiennika dwujonitowego pod względem wyboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody oraz szczegółowego doboru i oceny parametrów prowadzenia tego procesu. Optymalizacja i wymianę na nowy układu dozującego chemikalia z CIP do modułów odwróconej osmozy RO". Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr1 - Zakres Przedmiotu zamówienia,
Załącznik Nr2 - Formularz ,,Oferta",
Załącznik Nr3 -Ramowe zasady organizacji prac wykonywanych na terenie elektrowni przez pracowników firm zewnętrznych.
Załącznik Nr4 - Instrukcja gospodarki odpadami dla firm zewnętrznych
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Kontrola pracy stacji DEMI II wraz z analizą próbki żywic z wymiennika dwujonitowego pod względem wyboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody oraz szczegółowego doboru i oceny parametrów prowadzenia tego procesu. Optymalizacja i wymianę na nowy układu dozującego chemikalia z CIP do modułów odwróconej osmozy RO-KZP-SA.2112.145.202 1 usługa

Dokument nr: Z154/323213, RO-KZP-SA.2112.145.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1253759,e7790f1b1aa529037047db55a7c435f0.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
17- 11- 2021 12: 20
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 11- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
19- 11- 2021 10: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Wynagrodzenie
1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Faktura, o której mowa powyżej wraz z kserokopią protokołu odbioru zostanie przesłana przez Wykonawcę na następujący adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.
3. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury). Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
4 . Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresemhttps://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea- wytwarzanie/split_payment.pdf . Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. W przypadku niedotrzymania terminów usługi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia usługi powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich usług określonych w zamówieniu.
6. Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, z którym Zamawiający zawrze Umowę lub Zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy/Zamówienia podać numery PKWiU.
Pytania do treści zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca zamieszcza na platformie LOGINTRADE.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Kontrola pracy stacji DEMI II wraz z analizą próbki żywic z wymiennika dwujonitowego pod względem wyboru odpowiedniej technologii uzdatniania wody oraz szczegółowego doboru i oceny parametrów prowadzenia tego procesu. Optymalizacja i wymianę na nowy układu dozującego chemikalia z CIP do modułów odwróconej osmozy RO-KZP-SA.2112.145.2021"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Waluta: PLN

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Agnieszka Stodulska
tel:
e-mail: agnieszka.stodulska@enea.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.