Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
140z dziś
4414z ostatnich 7 dni
17420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku
ul. 800- lecia 26
38-500 Sanok
powiat: sanocki
tel. 013 46 56 296, tel. 013 46 56 290
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 013 46 56 296,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie
SPZOZ w Sanoku
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, Ul. 800-
lecia 26, zwanym dalej ,, Szpitalem" zaprasza do złożenia oferty na:
1 Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku w zakresie:
prowadzenie akcji zimowej poprzez kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu
przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu
ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego,
zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką
piaskowo-solną) Opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

Dokument nr: SPZOZ/ZAP/720/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 24.11.2021 r. o godz. 10:15 w Dziale Zamówień Publicznych Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, Ul. 800-lecia 26, pok. Nr 11.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty :
Sekretariat Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, Ul. 800-lecia 26
Termin złożenia oferty: do dnia 24.11.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2022 r.
. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w
Sanoku 38-500 Sanok, Ul. Ul .800 lecia 26, Ul. Lipińskiego 10, Ul. Konarskiego 8 - 38-500 Sanok
2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia -od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2022 r.

Wymagania:
Warunki płatności: do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT.
6. Inne szczególne warunki: Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór
umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
najniższa cena- waga kryterium 100%
9. Termin związania oferta (ważność oferty) wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
10. Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej i złożyć w Sekretariacie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26,
Minimalna treść oferty: Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, przy czym w razie składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić, co
najmniej:
Identyfikacja:
1. nazwa wykonawcy.............................................,
2. adres siedziby..............................................,
3. NIP.........................................................
4. KRS/EDG.....................................................
5. nr r-ku bankowego...........................................,
6. tel./ fax...................................................,
7. osoba upoważniona do kontaktów..............................,
Cena:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.............zł (słownie złotych................................)
/ jeśli przewidziano - Podatek VAT........................................zł
(słownie złotych..........................................................)
Cenę brutto............zł (słownie złotych................................)
wynagrodzenie ryczałtowe za jeden miesiąc prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg :
netto,,,,,,,,,,.PLN + podatek VAT
Oświadczenia dodatkowe:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
3. Termin płatności do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,
5.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna 30 dni.
Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w
załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
Załączniki: Załącznik nr 1 - Wzór oferty (formularz ofertowy), Załącznik nr 2- Wzór umowy

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach formalnych(proceduralnych) - Krystian Skoczyński, Dział Zamówień Publicznych, tel.
013 46 56 290
w sprawach merytorycznych - Zbigniew Patryn, tel. 013 46 56 296

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.