Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą przewodu typu OS-F/UTP

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą przewodu typu OS-F/UTP

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka"
ul. Rybnicka 6
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 756 1552, tel. 32 756 1241
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 756 1552, te
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ul. Rybnicka 6, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Zakup wraz z dostawą przewodu typu OS-F/UTP dla KWK ,,Borynia-Zofiówka"
Ruch ,,Borynia".

Dokument nr: 79/XI/BOR/2021

Otwarcie ofert: Data otwarcia: 22.11.2021r. godz. 13.00
Miejsce przetargu: JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka", Ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój, pok.8.

Składanie ofert:
2. Ofertę w zaklejonej kopercie - z dopiskiem ,,Przetarg - Zakup wraz z dostawą przewodu typu OS-F/UTP dla KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Borynia", należy złożyć do dnia otwarcia ofert do godz. (1245) w JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Borynia", Ul. Węglowa 4, 44-368 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Zamówień i Umów, pok. 221.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zadania: do 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
. Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania. W przypadku zakwalifikowania do przetargu więcej niż jednej oferty przeprowadza się licytację zgodnie z obowiązującym regulaminem.
4. Ważność oferty - 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
7. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium oraz zabezpieczania należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
9. Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Uwagi:
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania;
- zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Oferenta, zawartych w dokumentacji przetargowej jest Zamawiający,
b) dane inspektora ochrony danych Zamawiającego, w tym jego dane kontaktowe zamieszczone są na jego stronie internetowej o adresie www.jsw.pl,
c) dane osobowe Oferenta przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, a następnie w celu zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a ponadto mogą być przetwarzane w celu wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i prawa Podatkowego, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, oraz w celu ochrony praw Zamawiającego wynikających z umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Oferenta przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych w punkcie c) powyżej,
e) dane osobowe Oferenta mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom, przy pomocy których Oferent prowadzi działalność (podwykonawcy), takich jak firma informatyczna, hostingodawca, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy, kancelaria adwokacka lub radcowska, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowe JSW,
f) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO,
h) podanie przez Oferenta swoich danych osobowych jest obligatoryjne - niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
10. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają telefonicznie pracownicy KWK ,,Borynia-Zofiówka" Ruch ,,Borynia"
? w sprawach technicznych: Michał Michalik tel. 32 756 1552
? w sprawach formalnych dotyczących przetargu: Grzegorz Białek tel. 32 756 1241

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.