Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż segmentów grzewczych oraz segmentu chłodniczego

Przedmiot:

Dostawa i montaż segmentów grzewczych oraz segmentu chłodniczego

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbest sp. z o.o. w Bełchatowie
ul. 1 Maja 63
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel./fax: +48 44 733 81 28, , tel. 605 101 307
beata.koperek@elbest.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel./fax: +48 44 733
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
ogłasza przetarg nieograniczony, dla którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż segmentów grzewczych oraz segmentu chłodniczego do Restauracji Hotelu Wolin w Międzyzdrojach, zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

Dokument nr: ELST/PFZ/272-55/2021.PFZ-32-2021.BK, PFZ-32-2021

Składanie ofert:
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.11.2021 r. do godz. 15:00 przesyłając ją w zamkniętej kopercie na adres:
Elbest Sp. z o.o.
Dział Zakupów, Budynek bankowo - biurowy Ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchatów

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot Zamówienia wykonany zostanie w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia Umowy.
UWAGA: Zgodnie z pkt. 23.4 SWZ Zamawiający wyznaczy datę i miejsce zawarcia Umowy.

Wymagania:
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW - określony w pkt. 9 SWZ.
5. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - określone w pkt. 10 SWZ.
6. KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA - waga 100 %
7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
8. OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.2. Oferty nadsyłane na inny adres oraz po wyznaczonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
13. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały określone w SWZ dostępnym na stronie internetowej www.elbest.pl (zakładka przetargi).
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie, w części lub w całości, bez podania przyczyny.
15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Znak sprawy: ELST/PFZ/272-55/2021.PFZ-32-2021.BK
Strona 2 z 2
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania w postaci negocjacji handlowych/aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia dodatkowego postępowania w postaci aukcji elektronicznej. Do aukcji/negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
17. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, w tym udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Zamawiającego.
18. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
19. Komisja Przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzania Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
20. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury Zakupy w Elbest sp. z o.o. oraz Kodeksu Cywilnego.
22. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

Kontakt:
21. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
w sprawach organizacyjno - formalnych:
Beata Koperek, tel. 605 101 307, e-mail: beata.koperek@elbest.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.