Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
36z dziś
4310z ostatnich 7 dni
17316z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa oświetlenia sali gimnastycznej

Przedmiot:

Dostawa oświetlenia sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
ul. Stanisława Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
powiat: Rybnik
(32) 4577098
zs6@miestorybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 4577098
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia sali gimnastycznej Zespołu Szkół
nr 6 w Rybnik. W ramach dostawy oświetlenia Wykonawca musi zapewnić transport
ww. przedmiotu zamówienia we wskazane miejsce - Zespół Szkół nr 6 w Rybniku.
Koszt dostawy ponosi Wykonawca.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany, nie naprawiany, nie
wycofany z produkcji.
Nazwa Ilość Cechy produktu
Regulowana oprawa
przemysłowa FH-M/L LED
z systemem automatycznej
regulacji strumienia
14 Moc znamionowa* - 300W z możliwością redukcji
mocy o 66% oraz 33%, 400W z możliwością redukcji
mocy o 25%, 50% oraz 75%
Zgodność z normami - EN60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22 (wymagania ogólne), EN 62471
(bezpieczeństwo fotobiologiczne), EN 61493
Zasilanie - statecznik ED 230Vac ? 10% 50 HZ
Stopień ochrony - IKO9, IP66
Temperatura pracy - -20%C ÷ +40%C
Montaż - na ziemi, na ścianie, na słupie
Obudowa - ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowany
proszkowo polistyrenem
Układ optyczny - RAL 7040 odbłyśnik z
anodyzowanego, polerowanego aluminium,
symetryczny/asymetryczny
Klosz - hartowane szkło pryzmatyczne o grubości 4mm
S t r o n a 2 | 5
Statecznik - zasilacz ED SELV elektroniczny ED
(cos??0,95)
MTBF statecznika**/*** - 100.000h
Stabilność strumienia świetlnego w czasie - ?70.000h
Stabilność temperatury barwowej - 3 SDCM
*Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej
oprawie meta halogenowej odpowiadają poszczególne oprawy
diodowe
**dla temperatury otoczenia 25%
*** Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy
Siatka ochronna 14 Siatka ochronna do regulowanej oprawy
przemysłowej FH-M/L LED
Oprawa nastropowa
Saving Stagna LED
4 Moc znamionowa* - 2x36, 2x58 W
Zgodność z normami - EN60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04
Zasilanie - 230Vac 50/60Hz
Stopień ochrony - IP65
Temperatura pracy - -20%C ÷ +40%C
Montaż - nastropowo, zawieszana, na szynie
Obudowa - poliwęglan, RAL 7035
Odbłyśnik - stalowy, lakierowany proszkowo na biało
Klosz - opalizowany poliwęglan
Statecznik - elektroniczny
MTBF statecznika - 50.000h
Stabilność strumienia świetlnego w czasie - 60.000h
(L80B20)
Stabilność temperatury barwowej - 3 SDCM
Temperatura barwowa - 4000K, 6500K
*Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej
oprawie meta halogenowej odpowiadają poszczególne oprawy
diodowe

Dokument nr: ZS6.254.8.2021.MG

Otwarcie ofert: 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 19 listopada 2021
roku:
1) na stronie internetowej pod adresem http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego do 19 listopada 2021 roku, do godz.
12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup i dostawa oświetlenia sali
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 6 w Rybnik".
2. Ofertę należy złożyć:
a) elektronicznie na adres: zs6@miestorybnik.pl, po wysłaniu maila proszę o kontakt
telefoniczny (32) 4577098 potwierdzający złożenie oferty, albo
b) osobiście - od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.00 do 15.00, albo
c) pocztą na adres Zamawiającego:
Zespół Szkół nr 6
ul. Stanisława Małachowskiego 145
44-251 Rybnik.

Miejsce i termin realizacji:
IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oświetlenia do siedziby Zamawiającego
w terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godz. 14.00.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunki w tym zakresie.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udziale zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
S t r o n a 3 | 5
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze
zamówienie, dokonywane będą w PLN.
4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
V. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny
wypełnione.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
S t r o n a 4 | 5
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena 100%.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest
1) Monika Gogulska - telefon: 32 457 70 98, e-mail: zs6@miastorybnik.pl)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.