Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa drogi gminnej

Przedmiot:

Budowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy, 6
67-112 Siedlisko
powiat: nowosolski
Numer telefonu: 68 3883218
ug@siedlisko.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Siedlisko
Wadium: 78 697,00 zł
Nr telefonu: Numer telefonu: 68 3
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi gminnej nr 004738F w miejscowości Siedlisko wraz z budową odwodnienia i
oświetlenia drogowego.
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie.
4.1.2. ) Numer referencyjny: ZP.27.271.5.2021.
4.1.3. ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie.
4.1.5. ) Wartość zamówienia: 5246526,16 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie.
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie.
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 004738F w miejscowości Siedlisko
wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego.
Zakres robót w ramach inwestycji obejmuje trzy etapy:
etap I - droga gminna nr 004738F odcinek 1 o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia z kostki
brukowej o szerokości 5,5m, długości 785,64 m i pow. 4321 m2 oraz chodniki z kostki brukowej o
długości 141,70m i pow. 3671 m2.Chodniki wraz z wjazdami od ulicy Kasztanowej od drogi o
nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,60 m prawostronny oddzielony pasem zieleni od drogi
3,55m. Chodnik od drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,00m. Chodnik wraz z
wjazdami od drogi o nawierzchni z kostki brukowej prawostronny o szerokości 1,5m oddzielony
od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,5m oraz lewostronny chodnik wraz z wjazdami o
szerokości 1,5m przy drodze.Wjazdy na posesję w ilości 56 szt. Z kostki brukowej o pow. 589m2.
Odwodnienie drogi poprzez spadki poprzeczne i pochylnie podłużne wody opadowe będą
sprowadzane do miejsc lokalizacji wpustów deszczowych i dalej poprzez kanalizację deszczową
poza teren osiedla do zbiornika retencyjnego wód opadowych. W ciągu drogi planuje się
budowę oświetlenia drogowego.
etap II - droga gminna nr 004738F odcinek 2 o nawierzchni gruntowej.Budowa drogi o
nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,5m, długości 395,22m i pow. 2261,00m2 oraz
budowę chodnika z kostki brukowej o długości 1517,00m i pow. 2161,00m2. Chodnik wraz z
wjazdami od drogi o nawierzchni bitumicznej prawostronny o szerokości 2,00m.Chodnik wraz z
wjazdami od drogi o nawierzchni z kostki brukowej prawostronny o szerokości 1,5m oddzielony
od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,5m oraz chodnik lewostronny wraz z wjazdami o
szerokości 1,5m przy drodze.Wjazdy na posesję w ilości 40 szt. z kostki brukowej o pow.
380,00m2. Odwodnienie drogi poprzez spadki poprzeczne i pochylnie podłużne wody opadowe
będą sprowadzane do miejsc lokalizacji wpustów deszczowych i dalej poprzez kanalizację
deszczową poza teren osiedla do zbiornika retencyjnego wód opadowych. W ciągu drogi planuje
się budowę oświetlenia drogowego.
etap III - droga gminna nr 004738F odcinek 3 o nawierzchni gruntowej. Budowa drogi o
nawierzchni bitumicznej o długości 1031,95m, szerokości 2,5m i pow. 2716,00m2. Obecnie droga
gruntowa przylega do drogi gminnej nr ( dz. Nr 907), która posiada nawierzchnię bitumiczną o
szerokości 3,5m oraz utwardzone pobocze o szerokości 1,00m od lewej strony drogi.Po
zrealizowaniu inwestycji w połączeniu z drogą o nawierzchni bitumicznej powstanie droga o
szerokości 6,00m i długości 1031,95m wraz z utwardzonym poboczem od strony lewej na całej
długości drogi. Odwodnienie drogi powierzchniowe.
- odwodnienie dróg odcinka 1 i 2 poprzez spadki poprzeczne i pochylnie podłużne wody
opadowe będą sprowadzane do miejsc lokalizacji wpustów deszczowych i dalej do poprzez
kanalizację deszczową poza teren osiedla do zbiornika retencyjnego wód opadowych. Do
kanalizacji deszczowej odprowadzane będą jedynie wody opadowe z odwodnienia dróg. Wody
opadowe z wpustów deszczowych odprowadzane będą siecią kanalizacji deszczowej do
przepompowni wód deszczowych , która podaje je do zbiornika retencyjnego. Zbiornik położony
będzie na działce nr 1070/38. Skarpy i dno pokryte BENTOMATEM obciążone warstwą gruntu
40 em. Całość powierzchni skarp zbiornika wyłożona zostanie narzutem kamiennym.Łączna
powierzchnia dna i skarp z zakładkami wynosi 1076,2m2. Na skarpie w celu oczyszczania
zapchanych kratek spustowych zostaną zamontowane schody metalowe o dł. 3,6m i szer. 1M w
ilości 7 stopni. Teren zbiornika w celu zabezpieczenia przed dostępem zwierzyny zostanie
ogrodzony siatką stalową o dł. 130,6m i wys. 1,7m rozpiętej na słupkach. Komunikacja odbywać
się będzie przez furtkę o szer. 1,1m i bramy o szer. 3,00m. Otoczenie wokół zbiornika
zagospodarowane zostanie ziemią i obsiane trawą. Do napełniania zbiornika wodą zaplanowano
rurociąg stalowy 0 108x4mm, nakierowany w taki sposób aby nie rozmywać skarpy. Woda
odprowadzana rurociągiem czerpalnym z PCV 0 200mm i długości 5m.
- Oświetlenie terenu osiedla zakłada 65 sztuk opraw ledowych wraz ze słupami stalowymi,
o krągły mi. Kabel oświetleniowy zostanie ułożony w rowie o głębokości 0,7m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji Projektowo-
Technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.
4.2.6. ) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7. ) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45231100-6, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00012745/02/P, ZP.27.271.5.2021

Otwarcie ofert: 8.3. ) Termin otwarcia ofert: 2021-11-22 12:00

Składanie ofert:
8.1. ) TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-22 11:00
8.2. ) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub
wniosku na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.