Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

REALIZACJA USŁUGI OCZYSZCZANIA Z DRZEW, KRZEWÓW I ZAROŚLI PASA DROGI GRANICZNEJ

Przedmiot:

REALIZACJA USŁUGI OCZYSZCZANIA Z DRZEW, KRZEWÓW I ZAROŚLI PASA DROGI GRANICZNEJ

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel.: (082) 56-85-263, tel. 797-337-613
sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (082) 56-85-26
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych
na REALIZACJĘ USŁUGI OCZYSZCZANIA Z DRZEW, KRZEWÓW I ZAROŚLI
PASA DROGI GRANICZNEJ.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oczyszczeniu pasa drogi granicznej
od znaku granicznego nr 1083 do znaku granicznego nr 011 z drzew, krzewów, pni,
powalonych kłód i zarośli pasa drogi granicznej w rejonie miejscowości Orchówek
(rejon służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej we Włodawie) na
odcinku: o dł. około: 7,3 km i szer. około 3m (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
w zał. nr 1-3).

Składanie ofert:
4) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2021 r.
- przesłać faksem na numer 082 56-85-742 lub;
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres:
sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego.
4. Kryteria oceny oferty:
100% - najniższa wartość brutto
5. Termin i sposób składania ofert:
1) ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego;
2) oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3) oferta musi być czytelna;
5) Zamawiający odrzuci ofertę:
- złożoną po terminie;
- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
- jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia;
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6. Informacje dotyczące wyboru oferty/opis sposobu wyboru oferty:
1) Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie 4 i 5.
8. Płatność i dostawa:
1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do dnia 20.12.2021 r.
2) Po zakończeniu realizacji usługi nastąpi komisyjny obiór prac z czego zostanie
sporządzony stosowny protokół stanowiący podstawę do rozliczenia otrzymanej
faktury.
3) Płatność za realizację zamówienia nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany rachunek bankowy wykonawcy.
9. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji usługi po
uzgodnieniu.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez
podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru
w przypadku, gdy:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
2) W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako
najkorzystniejszej) zostanie zawarta umowa.
3) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej.
4) Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., póz. 1843 ze zm.), tj. bez stosowania
przepisów ustawy.

Kontakt:
7. Osoba uprawniona do kontaktu:
Dodatkowych informacji udziela ppor. SG Marcin Fajman tel. 797-337-613

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.