Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie roboty budowlanej

Przedmiot:

Wykonanie roboty budowlanej

Data zamieszczenia: 2021-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 68 328 03 26
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 328 03 26
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej o wartości
nieprzekraczającej kwoty netto 130 000 zł o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych
II. Przedmiot zamówienia:
Budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych
mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr
282 w m. Droszków km ok. 18+290,00
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - formularz nr 4.

Dokument nr: ZDW-ZG-WBN- 3317/2021 Id. 8

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną do dnia 24.11.2021
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ,,Zapytanie ofertowe - ,,Budowa sygnalizacji świetlnej typu
ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym
oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 282 w m. Droszków km ok. 18+290,00" na adres:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, lub faksem na nr
068 328 03 32, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl / Rejon Dróg Wojewódzkich w

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2021 r.

Wymagania:
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu
Zamówienia
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów
zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach Tabeli Elementów
Rozliczeniowych (TER). Oferta z niekompletną TER nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie
ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 50 000 złotych.

Uwagi:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena- waga 100%

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Waldemar Dechnik tel. 68 328 03 26

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.