Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
4440z ostatnich 7 dni
17446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odśnieżanie dróg gminnych

Przedmiot:

Odśnieżanie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski
powiat: bialski (podlaski)
TEL. 083 371-24-96, FAX. 83 371-48-26
Województwo: lubelskie
Miasto: Międzyrzec Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 083 371-24-96,
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Z APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 30 000 EURO na
,,Odśnieżanie dróg gminnych w roku 2022".
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dróg gminnych w roku 2022 w miesiącach
styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w następujących
rejonach:
a) Rejon I Północno - Zachodni obejmujący miejscowości: Kożuszki, Krzewica, Łuby, Łuniew,
Tłuściec, Żabce;
b) Rejon II Północny obejmujący miejscowości: Dołhołęka, Halasy, Łukowisko, Manie, Przyłuki,
Zaścianki;
c) Rejon III Północno - Wschodni obejmujący miejscowości: Koszeliki, Kol. Rogoźnica,
Puchacze, Rogoźnica, Rogoźniczka, Zasiadki, Zawadki;
d) Rejon IV Wschodnio - Południowy obejmujący miejscowości: Rudniki, Rzeczyca, Sitno,
Utrówka, Wysokie;
e) Rejon V Południowy obejmujący miejscowości: Jelnica, Misie, Przychody, Sawki, Strzakły;
f) Rejon VI Zachodni obejmujący miejscowości: Kolonia Wolańska, Krzymoszyce, Pościsze,
Tuliłów, Wólka Krzymowska.
Łączna długość dróg przewidzianych do odśnieżania w przybliżeniu wynosi 130,00 km w tym:
o nawierzchniach bitumicznych, kruszywowych, betonowych i gruntowych.
2. Zakres usług do wykonania obejmuje:
? usuwanie śniegu na pobocza (zgarnianie) w celu zapewnienia odpowiednich, przejezdnych
warunków wykorzystania ciągłości ruchu, tzn. tak, aby każdorazowo po wykonaniu usługi
odśnieżania szerokość odśnieżonego pasa ruchu była nie mniejsza niż 5m,
? dodatkowe przegarnianie śniegu na skrzyżowaniach dróg w celu zapewnienia odpowiednich
promieni skrętów ułatwiających wjazdy i wyjazdy,
? odgarnianie śniegu z zatoczek przystanków autobusowych,
? odgarnianie śniegu z wjazdów na tereny szkół gminnych.
3. Szczegółowe informacje na temat zasad wykonywania usług zawarte zostały w załączniku nr 1 do
zaproszenia: ,,Zasady wykonywania i rozliczania usługi odśnieżania dróg gminnych w roku 2022"

Dokument nr: IN.271.26.2021.RS

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r. godz. 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy.

Składanie ofert:
8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych ,,Odśnieżanie dróg gminnych
w roku 2022" w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 10:00 na adres Urząd Gminy
Międzyrzec Podlaski, Ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonywania usług - od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022r.

Wymagania:
5. Ofertę można złożyć na wykonanie usług w jednym lub w kilku wyżej wymienionych rejonach (na
jedną część lub kilka dowolnie wybranych części zamówienia) pod warunkiem, że Wykonawca
str. 1zagwarantuje, co najmniej jedną jednostkę sprzętu odśnieżającego na odśnieżanie nie więcej niż
jednego z rejonów oraz min. jedną osobę uprawnioną do kierowania przedmiotową jednostką
odśnieżającą w jednym rejonie (wykaz sprzętu i osób określają załączniki nr 3 i 4 do zaproszenia).
6. Wykonawca przedstawi ofertę - zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia -
podając wartość brutto za 1 godzinę wykonywania zamówienia. W cenie oferty należy ująć
wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
7. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć:
? wykaz sprzętu potwierdzający dysponowanie co najmniej jedną jednostką sprzętu
odśnieżającego przeznaczoną do odśnieżania 1 rejonu - poprzez jednostkę (sprzęt) odśnieżającą
rozumie się: równiarkę, ciągnik gąsienicowy lub kołowy o mocy powyżej 90 KM, samochód
ciężarowy, ładowarkę, koparko-ładowarkę - jednocześnie wyposażone w pług śnieżny
o szerokości roboczej co najmniej 3,00m z regulowaną wysokością ustawienia pługa śnieżnego
i skośnym położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy posiadany sprzęt odpowiada ustalonym kryteriom,
o których mowa powyżej - wzór wykazu sprzętu określa załącznik nr 3 do zaproszenia;
? wykaz osób, które będą wykonywać usługi odśnieżania z jednoczesnym oświadczeniem,
że osoby te, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (np. odpowiednia kategoria prawa jazdy) - wymagana jest minimum jedna
osoba na 1 rejon - wzór wykazu osób określa załącznik nr 4 do zaproszenia.
10. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną jednostkową (w danej części) za wykonanie
zamówienia.
11. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wyborze oferty
niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.