Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Udrożnienie potoku

Przedmiot:

Udrożnienie potoku

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Legnicy
M. Rataja 32
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel.(76) 862 70 07, tel. 74 810 39 41
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(76) 862 70 07,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zlewni w Legnicy
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto.
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Udrożnienie potoku Gniły w km 0+000-0+800 i 2+500-4+400"
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace związane z udrożnieniem potoku Gniły w
miejscowości Mościsko na terenie gminy Dzierżoniów. Szczegółowy zakres prac
określa załącznik nr 2 przedmiar prac.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.760.2021

Składanie ofert:
Kompletną ofertę zgodną z pkt 11 niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać do dnia
24.11.2021r. do godz. 09.00, za pośrednictwem Platformy zakupowej:
https://przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń: Oferent wykonał w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres jego działalności jest
krótszy, to w tym okresie prace tożsame z przedmiotem zamówienia objętego
niniejszym zapytaniem ofertowym tj. minimum 1 usługę związaną z utrzymaniem
(koszenie skarp lub dna, hakowanie lub odmulanie dna) cieków wodnych na dł. min.
1,0 km.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana)
załącznik nr 4.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy
jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN). Cena ofertowa musi zawierać
wszystkie koszty (ogółem) związane z realizacją zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniając i podpisując
formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z
załącznikami.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz oferty (zał. nr 1 do zapytania
ofertowego).
b. wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz zestawienia wykonanych prac (zał. nr 2
do zapytania ofertowego),
c. sporządzony i podpisany przez Oferenta kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
przedmiaru prac ( zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Dopuszcza się możliwość negocjacji z wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji prowadzi się rokowania w celu
obniżenia ceny lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
14. Termin związania z ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy
16. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawcę, który
nie wykonał lub nienależycie wykonał uprzednio udzielone zamówienie na rzecz
Zamawiającego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Tadeusz Daniel tel. 74 810 39 41

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.