Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
74z dziś
4348z ostatnich 7 dni
17354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji z pomiarów oświetlenia

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji z pomiarów oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach
ul. Franciszka Sędzickiego 26D
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
tel.: (58) 681 39 14 fax.: (58) 681 39 14 w.209, tel. 785 006 542, tel. 785 006 549
bok@spec-pec.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (58) 681 39 14
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na pomiary oświetlenia elektrycznego
Zakład Energetyki Cieplnej SPEC- PEC sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach /83-300/ przy
ul. Franciszka Sędzickiego 26D, zaprasza do złożenia oferty na pomiary oświetlenia elektrycznego.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie dokumentacji z pomiarów oświetlenia:
1.1. Wykonanie sprawozdania z pomiarów parametrów oświetleniowych (E, Uo, Ra) istnieją-
cych punktów oświetlenia dla:
1.1.1. Kotłowni K-3, Ul. Sędzickiego 38, Kartuzy (powierzchnia ok. 1700m2),
1.1.2. Kotłowni K-2, Ul. Szpitalna 45, Dzierżążno (powierzchnia ok. 200m2),
1.1.3. Biuro SPEC-PEC, Ul. Sędzickiego 26d, Kartuzy (powierzchnia ok. 140m2).
1.2. Kompletny pomiar oświetlenia podstawowego we wskazanych obiektach,
1.3. Kompletny pomiar oświetlenia awaryjnego we wskazanych obiektach,
1.4. Kompletny pomiar oświetlenia zewnętrznego przyległego do kotłowni K-3,
1.5. Raport podsumowujący wyniki wraz z rekomendacjami,
1.6. Sprawozdanie powinno zawierać zdjęcia obiektów przedsiębiorstwa lub miejsca usytuo-
wania stanowisk pracy z uwidocznieniem istniejącego systemu oświetleniowego,
1.7. Sprawozdanie powinno zawierać wymagane wartości normatywne oraz powołanie się
na konkretny numer referencyjny aktualnej normy oświetleniowej,
1.8. Sprawozdanie musi posiadać dla poszczególnych płaszczyzn pomiarowych wyniki
w punktach pomiarowych, wyznaczone wartości średniego natężenia i jego równomier-
ności.
2. Pomiary powinny być wykonane:
2.1. określenie średniego natężenia oświetlenia w wybranych płaszczyznach roboczych oraz
wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych,
2.2. w odpowiedniej ilości punktów pomiarowych,
2.3. jednocześnie sprawdzając równomierność oświetlenia oraz sprawdzając efekt olśnienia,
2.4. urządzeniami pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania i certyfi-
katy kalibracji wydane przez uprawnione laboratorium,
2.5. urządzeniami pomiarowymi z korekcją cosinusową i fotopową oraz posiadającymi tole-
rancję błędu nie przekraczającą 10%,
2.6. przez laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie (dopuszczamy posiada-
nie wyłącznie akredytacji do pomiarów oświetlenia we wnętrzach)
2.7. podpisane przez osoby z aktualnymi uprawnieniami, których skan będzie stanowił za-
łącznik do dokumentacji powykonawczej,
2.8. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami uwzględniającymi charakterystykę
i przeznaczenie obiektów i instalacji.
3. Termin ważności oferty: min. 21 dni,
4. Warunki płatności - 21 dni po dostawie przedmiotu zakresu prac.
5. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna składać się z plików edytowanych
w formacie *.dwg/*.dxf dla rysunków technicznych, *.xls dla zestawień wyników, *.doc
dla części opisowej dokumentacji technicznej,
6. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna składać się ze skonwertowanych plików
przedstawionych w poprzednim pkt. w formacie *.pdf.
7. Dokumentacja w formie papierowej - 2 szt. + płyta CD.
Zamawiający dostarczy pliki w formacie *.dwg układów pomieszczeń w poszczególnych budynkach.
Do niniejszego zapytania ofertowego znajduje zastosowanie Regulamin dokonywania
zakupów, dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.spec-
pec.pl/regulamin.php. W ramach postępowania przetargowego ZEC SPEC-PEC Kartuzy
Sp. z o.o. może wezwać oferenta, którego oferta nie spełnia wymogów wynikających
z niniejszego zapytania, do jej uzupełnienia lub poprawienia.

Składanie ofert:
V. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty, sporządzoną przy użyciu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 24.11.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail:
bok@spec-pec.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminie do 31-12-2021 r.

Wymagania:
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe.
X
Oferta jest uważana za złożoną w terminie pod warunkiem jej wpływu przed
upływem w/w terminu na wskazany powyżej adres email i pod warunkiem otrzymania przez
Wykonawcę od Zamawiającego potwierdzenia odbioru wiadomości e-mail Wykonawcy, zawierającej
ofertę.
Do oferty zależy dołączyć:
1. oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do
składania ofert,
2. dokumenty (w tym referencje) potwierdzające spełnienie warunku z pkt II.2 niniejszego
zaproszenia do składania ofert,
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponował najniższą cenę oferty przy
spełnieniu warunków z pkt. II i VI.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
III. OSOBY DO KONTAKTU
Wszelkie pytania proszę składać drogą mailową na adres bok@spec-pec.pl lub telefonicznie pod
numerem 58 681 39 14.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Mateusz Cyra tel. 785 006 542
2. Osoba do kontaktu w sprawach formalnych: Lucyna Maliszewska tel. 785 006 549

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.