Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa piaskownicy

Przedmiot:

Zakup i dostawa piaskownicy

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866 085
spzbaszyn@gmail.com
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3866 085
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę piaskownicy.
Podstawą realizacji zapytania będzie otrzymanie zamówienia od Zamawiającego. Zamówienie realizowane będzie do kwoty posiadanych przez Zamawiającego środków przeznaczonych na ten cel.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa piaskownicy: ? Piaskownica kwadratowa ? Ilość: 1 ? Piaskownica musi posiadać bezpieczną nawierzchnię ? Wysokość: 25 cm - 35 cm
? Szerokość: 2 m - 2,1 m
? Długość: 2 m - 2,1 m
? Siedziska wykonane z desek/laminatu
? Konstrukcja ścian o grubości 25 - 27 mm
? Konstrukcja piaskownicy z belek/desek (jeśli belki, to zakończone zaokrągleniem, impregnowane ciśnieniowo)
? Przykrycie piaskownicy - plandeka
? Dostarczona piaskownica musi być nowa, nieużywana i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.
? Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości za wady na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata, liczony od dnia sprzedaży.
? Piaskownica musi być bezpieczna w użytkowaniu przez dzieci, musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.
? Koszty transportu należy wliczyć do ceny przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.

Dokument nr: 43.SP.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 23.11.2021 r. do godz. 10.00:
a. osobiście na piśmie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie na parterze (wejście nr 2)
b. lub przesłać skanem drogą elektroniczną na adres: spzbaszyn@gmail.com (w tytule e-maila wpisać: ,,oferta na zakup piaskownicy").

Miejsce i termin realizacji:
? Piaskownicę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego na adres: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
2. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2021 r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
? formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
? oświadczenie dot. VAT - załącznik nr 3;
? wizualizacja oferowanej piaskownicy wraz ze specyfikacją.
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
b) Złożenie wyłącznie jednej oferty, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
8. Termin związania ofertą: 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
b) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienie zapytania bez wyboru oferty.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Anna Janowska, tel. 68 3866 085

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.