Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa choinek sztucznych, kurtyny świetlnej LED i lampek choinkowych

Przedmiot:

Dostawa choinek sztucznych, kurtyny świetlnej LED i lampek choinkowych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 365 03 46
przetargi@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 365 03 4
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dot. Dostawy choinek sztucznych, kurtyny świetlnej LED i lampek choinkowych dla potrzeb
Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu
zwraca się
z prośbą o złożenie oferty na: Dot. Dostawy choinek sztucznych, kurtyny świetlnej LED i lampek
choinkowych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Dostawy choinek sztucznych, kurtyny świetlnej LED i lampek choinkowych odbywać się
będzie do następujących obiektów Zamawiającego:
1. Żłobek nr 2 - Ul. Zemska 33, Wrocław,
2. Żłobek nr 3 - Ul. Białowieska 27 , Wrocław,
3. Żłobek tir 4 - Ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
4. Żłobek nr 6 - Ul. Krowia 1, Wrocław,
5. Żłobek nr 7 - Ul. Drukarska 9, Wrocław,
6. Żłobek nr 9 - Ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
7. Żłobek nr 10 - Ul. Brodatego 17, Wrocław,
8. Żłobek nr 11 - Ul. Hubska 39, Wrocław,
9. Żłobek nr 12 - Ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
10. Żłobek nr 13 - Ul. Wieczysta 107, Wrocław,
11. Żłobek nr 14 - Ul. Mulicka 4c, Wrocław,
12. Żłobek nr 15 - Ul. Łukowa 37, Wrocław,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do zaproszenia -
Formularzu asortymentowo-cenowym.
4. DOSTAWA będzie realizowana w godz.ch 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku, dopuszcza się
dostawę w innym terminie po uzgodnieniu z kierownikiem danego obiektu lub osobą upoważnioną .
5. Zaproponowany asortyment musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi
normami polskimi. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w opakowaniach zabezpieczających
jakość towaru oraz odpowiadającym warunkom transportu, odbioru i przechowywania.
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie pisemnie potwierdzony w postaci protokołu odbioru przez
Kierownika danego żłobka lub osobę upoważnioną oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Dokument nr: WZZ.SZP.241.114.1.2021.M.D, ZP/WZŻ/2021/114

Otwarcie ofert: Otwarcie nastąpi dnia 24.11.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy
ul. Fabrycznej 10 (53-609 Wrocław).

Składanie ofert:
.Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty i Formularzu asortymentowo cenowym do
dnia 24.11.2021 do godz. 10;00
a) drogą elektroniczną e-mail przetargi@wzz.wroc.pl
b) w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław)
w Sekretariacie (I piętro) oznaczone nazwa Wykonawcy
tj. ,,Dostawy choinek sztucznych, kurtyny świetlnej LED i lampek choinkowych dla
potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji 5 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 3 do zaproszenia -
Projekcie umowy.
II. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za wykonanie zadania znaczenie 100% liczona wg wzoru:
cena najniższa/cena badana X 100% .
Łącznie Wykonawca może otrzymać w kryterium cena 100% .
III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Cena ofertowa będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi
z niniejszego zaproszenia, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa winna wynikać z Formularza ofertowego i Formularza asortymentowo cenowego
stanowiącego załączniki do zaproszenia.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych brutto przez cały okres obowiązywania niniejszej
umowy.
Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania.'
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego.
VI. Pozostałe informacje
1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny oraz innych kryteriów (jeśli dotyczy)
VII. Informacje o wyborze oferty
1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców
oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. Zastrzeżenie
Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Do zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie stosuje się ustawy Pzp, postępowanie
realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym we Wrocławskim
Zespole Żłobków.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.