Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie nasadzeń drzew

Przedmiot:

Wykonanie nasadzeń drzew

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25
srodowisko@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 779-20-01,
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie nasadzeń drzew w pasach zieleni przyulicznej oraz na innych nieruchomościach na terenie Miasta
Otwocka"

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca ma dokonać nasadzeń drzew w pasach zieleni przyulicznej oraz na innych
nieruchomościach w Otwocku. Poniżej wymienione są ilości, gatunki, parametry i lokalizacje:
Brzoza papierowa, obwód 12-14 em, wysokość 3-3,5 m, 63 szt., pas Ul. Narutowicza;
Dąb szypułkowy, obwód 16-18 em, wysokość 4-4,5 m, 20 szt., pas Ul. Narutowicza;
Sosna czarna, wysokość 2-2,5 m, 60 szt., pas Ul. Narutowicza;
Lipa drobnolistna, obwód 16-18 em, wysokość 3,5-4 m, 29 szt., pas Ul. Andriollego,
Kołłątaja, Portowa / Rycerska / Mieszka I;
Klon pospolity 'Globosum*, obwód 10-12 em, wysokość 2-2,5 m, 38 szt., pas Ul. Górnej;
Grusza drobnoowockowa 'Chanticleer', obwód 12-14 em, wysokość 3-3,5 m, 9 szt., pas
ul. Przewoskiej;
Jarząb szwedzki, obwód 14-16 cm, wysokość 3-3,5 m, 5 szt., pas Ul. Andriollego;
Klon jawor, obwód 10-12 cm, wysokość 2-3 m, 4 szt., Ul. Kochanowskiego 6;
Grab pospolity, obwód 14-16 cm, wysokość 3-3,5 m, 3 szt., skwer w Wólce Mlądzkiej;
Klon czerwony, obwód 10-12 cm, wysokość 2-3 m, 3 szt., skwer w Wólce Mlądzkiej;
Wiśnia piłkowana 'Kanzan*, obwód 12-14 cm, wysokość 2-2,5 m, 6 szt., skwer w Wólce
Mlądzkiej;
Świerk serbski, wysokość 4-4,5 m, 1 szt., skwer w Wólce Mlądzkiej.
Dokładne lokalizacje nasadzeń zostaną wskazane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Otwocka.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakup i sadzenie drzew wymienionych w pkt 1 z bryłą korzeniową, z wykopaniem dołów,
zaprawą dołów ziemią urodzajną, stabilizacją drzew za pomocą palików - po 3 szt., lub systemu
kotwienia podziemnego, uformowaniem mis i rozłożeniem kory, podlaniem, uporządkowaniem
terenu, wywozem odpadów, wraz z objęciem wykonanych nasadzeń co najmniej 2-letnią
(licząc od daty odbioru prac) gwarancją w zakresie zapewnienia prawidłowej wegetacji.

Dokument nr: WOŚ.271.5.2021 .JG

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1) Ofertę cenową należy wysłać e-mailem w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. do godz.
24:00 na adres email: srodowisko@otwock.pl
2) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
a) Ofertę należy wysłać na adres: srodowisko@otwock.pl, e-mail należy zatytułować:
,,Wykonanie nasadzeń drzew w pasach zieleni przyulicznej oraz na innych
nieruchomościach na terenie Miasta Otwocka".
b) Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo,
c) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
3) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie zostanie
uznana.
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową
przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
3. Wymagania dotyczące materiału roślinnego.
Wykonawca zobowiązany jest zadbać aby materiał roślinny spełniał wskazane standardy,
wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w zapytaniu
ofertowym.
Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, niedopuszczalne jest przechowywanie go
w chłodni dłużej niż 14 dni.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
Formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- zał. Nr 1
7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę należy wliczyć:
a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
b) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczone usługi jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
10. Zamawiający udzieli zamówienia:
1) Wykonawcy który spełni opisane w zapytaniu wymagania, oraz zaoferuje najniższą cenę.
2) Przez przyjęcie oferty rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
3) Wybrany Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie oraz pocztą
elektroniczną o zaakceptowaniu oferty.
11. Inne:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez
podawania przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do uzupełnienia oferty
w przypadku ewentualnych braków formalnych.

Uwagi:
5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Łączna cena ofertowa brutto -100%

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Jakub Grzywacz - Wydział Ochrony Środowiska, tel. (22) 779-20-01 w. 171.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.