Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont drogi gminnej

Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel: 41 383 00 40 41 383 10 03 fax: 41 383 23 78
anowak@miechow.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 41 383 00 40 41
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miechów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) pn:
Remont drogi gminnej w m. Przesławice dz. nr ewid 458/3
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w m. Przesławice dz. nr ewid 458/3 w ode. 0+000 - 0+200 w ramach zadania Funduszu sołeckiego sołectwa Przesławice pn. Budowa drogi nr 458/3.
Zakres robót -1 etap
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Podbudowy
4. Nawierzchnie
Szczegółowy zakres robót wynika z załączonego przedmiaru robót Termin realizacji:
- rozpoczęcie: po podpisaniu zlecenia
- zakończenie 20.12.202 lr.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Dziennik Podawczy (parter), Ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów lub mailowo na adres anowak@miechow.eu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.11.2021r. godz. 11.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie . Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu na Remont drogi gminnej w m. Przesławice dz. nr ewid 458/3
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. Warunki płatności:
Płatności dokonywane będą po zgłoszeniu zakończenia robót na podstawie prawidłowo wystawionej faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z bezusterkowym protokołem odbioru w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
Faktura powinny zawierać ponadto następujące dane:
1. Nabywca: Gmina Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, 659-000-36-97,
2. Odbiorca: Urząd Gminy i Miasta Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.
Sposób porozumiewania się pomiędzy stronami:
Osobą upoważniona do kontaktów jest: Agnieszka Ręczkowska, Aneta Nowak adres mailowy anowak@miechow.eu
Informacja o możliwości unieważnienia postępowania
Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, o której nie miał wiedzy w momencie wszczęcia postępowania a także gdy oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje danego zadania częściowego .
Zamawiający dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji z wykonawcą którego oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ale przewyższa kwotę która Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Uwagi:
Kryteria wyboru i ich waga: - cena 100%

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.