Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa fabrycznie nowych części eksploatacyjnych do gogli noktowizyjnych i latarek led

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych części eksploatacyjnych do gogli noktowizyjnych i latarek led

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
ul.Trubakowska 2
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. +48 (82) 56-24-100, tel. (82) 56 85 356, 722 125 219
lukasz.owsianik@strazgraniczna.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (82) 56-24-
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę części eksploatacyjnych do gogli noktowizyjnych i latarek led.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części eksploatacyjnych do gogli noktowizyjnych i latarek led wg poniższej specyfikacji.
L.p. NAZWA/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ILOŚĆ j_
1. Fabrycznie nowa muszla oczna do gogli noktowizyjnych PVS-7. 20 szt.
2. Fabrycznie nowy wlącznik/przeląłcznik do latarki led. Wymiary czarnej obudowy: około 12x17 mm Zdjęcie poglądowe w załączeniu 40 szt.

Składanie ofert:
4) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2021 r. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: lukasz.owsianik@strazgraniczna.pl.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia - do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia/ podpisania umowy, lecz nie później niż do 18 grudnia 2021 r.

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
100% - najniższa wartość brutto
5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć według wzoru formularza ofertowego i cenowego;
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3) Oferta musi być czytelna;
5) Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie;
b) złożoną przez wykonawcę niespełniąjącego warunków udziału w postępowaniu;
c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
e) jeśli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/ OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegąjących odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w pkt. 4 i 5.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy:
a) nie zostanie złożona prawidłowo żadna oferta;
b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
2. W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty, jako najkorzystniejszej) zostanie zawarta umowa lub zostanie złożone zamówienie.
3. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do zawarcia umowy/ złożenia zamówienia.
7. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.
8. Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, cenę jednostkową netto, wartość netto/brutto zamówienia oraz termin ważności oferty.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm telefon: +48 / 568-20-02
e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
telefon +48/568-21-20
e-mail: naczelnik.oi.nadb@strazgraniczna.pl
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy lub wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w celu realizacji zakupów, zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie zrart. 6 ust. 1 lit. b, c RODO. 4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Profilowanie
Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane osobowe nie będą profilowane.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procedurze.

Kontakt:
7. OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU
Łukasz Owsianik, tel. (82) 56 85 356, 722 125 219, e-mail: lukasz.owsianik@strazgraniczna.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.