Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
74z dziś
4348z ostatnich 7 dni
17354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przystosowanie pomieszczenia małej sali w świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Przystosowanie pomieszczenia małej sali w świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
ul.Głogowska 8
67-222 Jerzmanowa
powiat: głogowski
tel. 76 838 43 24
j.przytulska@gckjerzmanowa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jerzmanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 838 43 24
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia)
Przystosowanie pomieszczenia małej sali w świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42A
do ulokowania studia nagrań oraz zakup, dostawa i montaż części wyposażenia studia
III- Minimum wymagań dotyczących realizacji zadania
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia sali polegająca na pracach
remontowych (wygłuszenie pomieszczenia małej sali, tj. wyłożenie podłogi płytkami
dywanowymi, obłożenie ścian panelami akustycznymi oraz obłożenie sufitu dyfuzorami
akustycznymi) oraz wyposażenie w meble i inne elementy studia. Szczegółowy wykaz
zamawianych asortymentów przedstawia załącznik do niniejszego wniosku.

Dokument nr: SKA 26.11.2021

Składanie ofert:
IX. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy
oraz wskazać nazwę ,, Oferta na przystosowanie pomieszczenia małej sali w
świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42Ado ulokowania studia nagrań oraz zakup,
dostawa i montaż części wyposażenia"
2. Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2021 do godz. 12;00
- osobiście w Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej Ul. Głogowska 7, 67-222
Jerzmanowa (pok. Nr 3) lub
- pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej Ul. Głogowska 7, 67-222
Jerzmanowa lub
- wysłać pocztą elektroniczną na adres
j.przytulska@gckjerzmanowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie do 24 listopada 2021 r.
godz. 12°° złożą kompletną ofertę na adres Zamawiającego.
VII. Zawartość oferty
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- formularz ofertowy,
- wykaz cen jednostkowych z wyszczególnieniem cen netto i brutto oraz podatku VAT
- wypis z stosownego rejestru działalności gospodarczej (KRS, CEiDG)
VIII. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
Cena ofertowa to ostateczna cena, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace
oraz dostarczone i zamontowane elementy wyposażenia
IX. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami:
- najniższa cena -100 %
3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona bez
otwierania.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
X. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zmawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć.
XI. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
XII. Dopuszcza się możliwość negocjowania cen w celu wyboru najkorzystniejszej oferty z
zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania
wykonawców.

Kontakt:
V. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub
mailowo w siedzibie zamawiającego - Jerzmanowa, ul. Głogowska 7, pok. 3A tel. 76 8384324
email: kontakt@gckjerzmanowa.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
- Joanna Przytulska, tel. 76 838 43 24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.