Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis elektronicznych systemów

Przedmiot:

Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis elektronicznych systemów

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
powiat: Łódź
Telefon: 42 633 97 90
p.kepa@msl.org.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 42 633 97 9
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot oszacowania
W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą
o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia pn. Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis elektronicznych systemów zabezpieczeń zlokalizowanych w obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi: MS1, MS2, MPH.

1) Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis nw. elektronicznych systemów zabezpieczeń w trzech obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi:
Muzeum Sztuki w Łodzi przy Ul. Więckowskiego 36 w Łodzi (MS1):
system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
system telewizji dozorowej (CCTV);
Oddział Muzeum - Muzeum Pałac Herbsta przy Ul. Przędzalnianej 72 (MPH):
system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
system telewizji dozorowej (CCTV);
Filia Muzeum przy Ul. Ogrodowej 19 (MS2):
system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
system telewizji dozorowej (CCTV),
system kontroli dostępu (KD).

2) Zakresy czynności:

Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) we wszystkich obiektach MSŁ:
test programem serwisowym wszystkich elementów systemu,
przeprowadzenie testu wskaźników manipulatorów,
sprawdzenie wpisów w książce konserwacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy systemu,
sprawdzenie poprawności działania zasilania podstawowego oraz buforowych,
kontrola oraz uaktualnianie listy użytkowników,
przeglądy i sprawdzanie listy zdarzeń,
sprawdzenie poprawności zazbrajania stref,
kontrola poprawności wydruków oraz zapewnienie zapasu papieru,
sprawdzenie i ewentualnie wymiana baterii.

Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) we wszystkich obiektach MSŁ:
przegląd prawidłowości rejestrowanego materiału,
czyszczenie, regulacja urządzeń rejestrujących,
czyszczenie i regulacja ostrości kamer,
sprawdzenie wpisów w książce konserwacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy systemu,
sprawdzenie poprawności działania zasilania,
kontrola poprawności połączeń elementów systemu.

Instalacja systemu kontroli dostępu (KD) w Filii MSŁ - MS2:
test programem serwisowym wszystkich elementów systemu
sprawdzenie działania czytników zbliżeniowych, elementów blokujących drzwi i czujników otwarcia
sprawdzenie wpisów w książce konserwacji i podjęcie niezbędnych działań, aby doprowadzić do prawidłowej pracy systemu
sprawdzenie poprawności działania zasilania podstawowego oraz buforowych
kontrola oraz uaktualnianie listy użytkowników
przeglądy i sprawdzanie listy zdarzeń

3) W ramach przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu ww. systemów Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania czynności serwisu, konserwacji, przeglądów technicznych zgodnie z właściwymi specyfikacjami technicznymi, zgodnie z zakresami serwisu, konserwacji i przeglądów technicznych oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń podlagających konserwacji,
b) utrzymania urządzeń i instalacji w stałej sprawności z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych lub związanych z przeglądami technicznymi,
c) podjęcia czynności serwisowych w przypadku awarii w czasie do 4 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii (przyjazd serwisanta i naprawa lub wymiana el. systemu), gdzie przyjazd serwisanta jest wliczony w usługę i Wykonawca nie ma prawa naliczać dodatkowego wynagrodzenia,
d) w sytuacji gdy naprawa danego urządzenia nie może być dokonana na miejscu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt urządzenie zastępcze w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili podjęcia czynności serwisowych,
e) bezwzględnego protokolarnego przejęcia systemów od dotychczasowego wykonawcy w dniu rozpoczęcia wykonywania umowy, jak również bezwzględnego protokolarnego przekazania systemów wykonawcy przejmującemu systemy w ostatnim dniu trwania umowy (wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych haseł i kodów),
f) wykonywania konserwacji systemów raz na kwartał (w ostatnim miesiącu każdego z kwartałów); jeden przegląd obejmuje trzy obiekty Muzeum Sztuki w Łodzi,
g) dokonywania wszelkich działań nieprzewidzianych wyłącznie na podstawie dodatkowego pisemnego zlecenia Zamawiającego, wycenianie i fakturowanie ich dodatkowo wg ustalonego i zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiającego kosztorysu,
h) bezwzględnego każdorazowego odnotowania w książkach eksploatacji (znajdujących się na każdym z obiektów Muzeum) wszystkich czynności związanych z konserwacją i serwisem systemów zabezpieczeń,
i) udokumentowania dokonania przeglądu, konserwacji, serwisu systemów kartą/protokołem wizyty u klienta, podpisaną każdorazowo przez przedstawiciela Zamawiającego,
j) wskazania z imienia i nazwiska osób uprawnionych w jego imieniu do świadczenia usługi (tj. min. 3 osoby, gdzie każda z tych osób winna posiadać aktualną licencję zabezpieczenia technicznego II stopnia, a min. 1 osoba z ww. osób winna posiadać aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie).

4) Opis systemów w poszczególnych obiektach MSŁ:

GMACH GŁÓWNY, UL. WIĘCKOWSKIEGO 36 (MS)

BUDYNEK A:
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
Centrala ATS Master (Aritech)
Czujki ruchu - 65 szt.
Czujki magnetyczne - 26 szt.
Czujki inercyjne - 7 szt.
Przyciski alarmowe - 9 szt.
System telewizji dozorowej (CCTV)
Rejestrator 16-kanałowy (Samsung) - 4 szt
Kamery - 41 szt.
Klawiatura sterująca - 1 szt.
Zasilacz UPS 6 kVA - 1 szt.

BUDYNEK BC:
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
UTC Fire & Security system MASTER
Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, podłączona poprzez sieć Ethernet do systemu BMS,
Czujki ruchu VE 1012AM (54 szt.),
Czujki inercyjne GS 711 ( 16 szt.),
Sygnalizatory optyczno-akustyczne AS 510 (1 szt.),
Manipulatory LCD ATS 1111 ( 1 szt.)
System telewizji dozorowej (CCTV)
Rejestrator IP PRN-4011 Samsung (obsługa do 64 kamer z szybkością 400Mb/s i do 12 dysków twardych 96 TB),
Kamery kopułkowe QND-7080R Samsung (35 szt.), kamery tubowe QNO-7080R Samsung (8 szt.), kamery szybkoobrotowe SNP-6321H Samsung (1 szt.)

BUDYNEK J:
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
UTC Fire & Security system MASTER
Centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, podłączona poprzez sieć Ethernet do systemu BMS,
Czujki ruchu VE 1012AM (19 szt.), sufitowe DD 669AM (6 szt.),
Kontaktrony magnetyczne MC 370 (12 szt.),
Czujki inercyjne GS 711 ( 9 szt.) wraz z analizatorami GS 614 (4 szt.),
Sygnalizatory optyczno-akustyczne AS 510 (2 szt.),
Manipulatory LCD ATS 1111 ( 4 szt.)
System telewizji dozorowej (CCTV)
Rejestrator IP PRN-4011 Samsung (obsługa do 64 kamer z szybkością 400Mb/s i do 12 dysków twardych 96 TB),
Dyski twarde 6 TB (5 szt.),
Kamery kopułkowe QND-7080R Samsung (18 szt.), kamery tubowe QNO-7080R Samsung (5 szt.), kamery szybkoobrotowe SNP-6321H Samsung (2 szt.)

ODDZIAŁ MUZEUM - MUZEUM PAŁAC HERBSTA, UL. PRZĘDZALNIANA 72 (MPH)
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
Centrala ATS Master (Aritech)
Czujki ruchu - 104 +32 (pałac + powozownia)
Czujki magnetyczne - 27 + 20 (pałac + powozownia)
Czujki inercyjne - 32 (pałac)
Przyciski alarmowe - 10 + 10 (pałac + powozownia)
Czujki tłuczenia szkła (akustyczne) - 11 + 8 (pałac + powozownia)
System telewizji dozorowej (CCTV)
System rejestracji BVMS (Bosch) składający się z serwera, macierzy dyskowej oraz stacji roboczej
Kamery wewnętrzne, stacjonarne - 33 szt.
Kamery wewnętrzne, obrotowe - 3 szt.
Kamery zewnętrzne, stacjonarne - 12 szt.
Kamery zewnętrzne, obrotowe - 4 szt.
Klawiatura sterująca - 1 szt.
Zasilacze UPS (1 - 3 kVA) - 3 szt.

FILIA MUZEUM, UL. OGRODOWA 19 (MS2)
System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
Centrala ATS Master (Aritech) - 3 szt
Czujki ruchu - 91 szt.
Czujki magnetyczne - 104 szt.
Przyciski alarmowe - 13 szt.
System telewizji dozorowej (CCTV)
System rejestracji - rejestratory hybrydowe SymDec 16+4 - 4 szt.
Kamery wewnętrzne, stacjonarne - 42 szt.
Kamery wewnętrzne, obrotowe - 13 szt.
Kamery zewnętrzne, stacjonarne - 2 szt.
Kamery zewnętrzne, obrotowe - 3 szt.
Klawiatura sterująca - 1 szt.
Zasilacze UPS 3kVA - 2 szt.
System kontroli dostępu
ATS MASTER - 41 przejść, 61 czytników
Depozytor kluczy - SAIK 01

Składanie ofert:
Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres p.kepa@msl.org.pl w terminie do dnia 23.11.2021r. do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
5) Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Planowany termin od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
6) Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest posiadać koncesję MSWiA w zakresie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego.

Wymagania:
3. Odpowiedź
W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto/brutto za kwartał i cały okres świadczenia usługi tj. 12 miesięcy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Formularz oszacowania). Cena będzie zawierała wszelkie czynniki określone w opisie przedmiotu szacowania mające wpływ na cenę. Wartość szacunkową należy podać oddzielnie dla każdej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje.
Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019).
Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych
z planowanym zamówieniem publicznym.

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:
a) Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; tel. 42 6338273.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Radosław Rutkowski email: iodo@msl.org.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \\\\obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.