Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

LAMPKI CHOINKOWE, PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

Przedmiot:

LAMPKI CHOINKOWE, PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
+48 32 757 5271
mberyt@jswkoks.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1254675,514c7b8c6240d11df4ae9c4011090faa.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 757 5271
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LAMPKI CHOINKOWE, PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY (ZKR AM575046)
Treść zapytania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr zapotrzebowania: AM575046
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej na zakup LAMPEK CHOINKOWYCH, ZASILACZA z dostawą do
o Koksowni RADLIN Ul. Hutnicza 1 44-310 Radlin
1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
Oferty należy składać na produkty
- fabrycznie nowe, wolne od wad jakościowych i prawnych
2. Termin dostawy i realizacja dostawy
2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
2.2. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. DOSTAWA częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
2.3. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
3. Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - wymagane min.
- 24 miesiące
4. Termin płatności
4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5.2. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
5.3. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
5.4. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
5.5. Oferta winna zawierać pełnomocnictwo do składania ofert.
5.6. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- kartę katalogową produktu
5.7. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Kryteria formalne (warunki udziału w postepowaniu):
1. Koszt transportu i opakowania: po stronie dostawcy, warunki dostawy zgodnie z regułami DDP Incoterms 2020.
2. Termin związania ofertą 30 dni.
3. Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
4. Przeczytałem i akceptuję treść Warunków w zamówieniach i umowach zawieranych na Platformie Logintrade, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
5. Przeczytałem i akceptuję treść Klauzuli Etycznej i Klauzul Antykorupcyjnych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
6. Przeczytałem i akceptuję treść Informacji na temat przetwarzania danych osobowych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuje się do przekazania jej osobom uprawnionym do reprezentowania Sprzedającego, osobom kontaktowym lub innym osobom ze strony Sprzedającego biorącym udział w wykonywaniu zamówienia/umowy.
Kryteria oceny ofert:
- Cena - 100%
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. LAMPKI CHOINKOWE (Lamki choinkowe LED 500 zewnetrzne KOLOR Fiolet. Lampki zewnętrzne 500 LED o poniższej charakterystyce: -zestaw świeci światłem stałym -możliwość łączenia zestawów przy użyciu hermetycznej złączki -diody wodoszczelne, -wtyczka zasilająca zewnętrzna IP44 -lampki na miedzianych przewodach -przepalenie 1 diody nie wygasza zestawu -długość zestawu: 35 m Odcinek świecący ~34 m + wtyczka + przedłużka -diody energooszczędne -izolacja w kolorze zielonym Pobór 22W, zasilanie 230-250V) 2 opakowanie
2. LAMPKI CHOINKOWE (Lamki choinkowe LED 500 zewnetrzne KOLOR niebieski. Lampki zewnętrzne 500 LED o poniższej charakterystyce: -zestaw świeci światłem stałym -możliwość łączenia zestawów przy użyciu hermetycznej złączki -diody wodoszczelne, -wtyczka zasilająca zewnętrzna IP44 -lampki na miedzianych przewodach -przepalenie 1 diody nie wygasza zestawu -długość zestawu: 35 m Odcinek świecący ~34 m + wtyczka + przedłużka -diody energooszczędne -izolacja w kolorze zielonym Pobór 22W, zasilanie 230-250V) 1 opakowanie
3. LAMPKI CHOINKOWE (Lamki choinkowe LED 500 zewnetrzne KOLOR BIAŁY - zimny. Lampki zewnętrzne 500 LED o poniższej charakterystyce: -zestaw świeci światłem stałym -możliwość łączenia zestawów przy użyciu hermetycznej złączki -diody wodoszczelne, -wtyczka zasilająca zewnętrzna IP44 -przepalenie 1 diody nie wygasza zestawu -długość zestawu: 35 m Odcinek świecący ~34 m + wtyczka + przedłużka -izolacja w kolorze zielonym Pobór 22W, zasilanie 230-250V) 5 opakowanie
4. LAMPKI CHOINKOWE (Lamki choinkowe LED 500 zewnetrzne KOLOR czerwony. Lampki zewnętrzne 500 LED o poniższej charakterystyce: -zestaw świeci światłem stałym -możliwość łączenia zestawów przy użyciu hermetycznej złączki -diody wodoszczelne, -wtyczka zasilająca zewnętrzna IP44 -lampki na miedzianych przewodach -przepalenie 1 diody nie wygasza zestawu -długość zestawu: 35 m Odcinek świecący ~34 m + wtyczka + przedłużka -diody energooszczędne -izolacja w kolorze zielonym Pobór 22W, zasilanie 230-250V) 1 opakowanie
5. PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY GUMA OW 3X1,5 10A 50M 3XGN (Długość kabla: 50 m Przewód: OW H05RR-F 3x1,5 mm2 (gumowy) Napięcie znamionowe: 300/500V Obciążalność prądowa: 10A Gniazda: 3x 2P+Z 230V Wtyczka: 1x 2P+Z 230V Szczelność złączy: IP44 Powłoka przewodu: gumowa EPR o podwyższonej odporności na niskie temperatury (nie sztywnieje na mrozie) Norma: przewód wykonany wg normy PN-91/E-90104 na napięcie znamionowe 300/500V) 1 szt.
6. LAMPKI CHOINKOWE (Lampki choinkowe LED 500 zewnetrzne KOLOR Fiolet. Lampki zewnętrzne 500 LED o poniższej charakterystyce: -zestaw świeci światłem stałym -możliwość łączenia zestawów przy użyciu hermetycznej złączki -diody wodoszczelne, -wtyczka zasilająca zewnętrzna IP44 -lampki na miedzianych przewodach -przepalenie 1 diody nie wygasza zestawu -długość zestawu: 35 m Odcinek świecący ~34 m + wtyczka + przedłużka -diody energooszczędne -izolacja w kolorze zielonym Pobór 22W, zasilanie 230-250V ) 1 opakowanie
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LAMPKI CHOINKOWE, PRZEDŁUŻACZ BUDOWLANY (ZKR AM575046)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z823/417908

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1254675,514c7b8c6240d11df4ae9c4011090faa.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 11- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
23- 11- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 11- 2021 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1254675,514c7b8c6240d11df4ae9c4011090faa.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Magdalena Beryt
tel: +48 32 757 5271
e-mail: mberyt@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.