Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa obustronnego mycia okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Przedmiot:

Usługa obustronnego mycia okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 695 69-96,
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 695 69-96,
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem zapytania jest usługa obustronnego mycia okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w lokalizacjach: pl. Bankowy 3/5 /Al. Solidarności 81, Al. Jerozolimskie 28, Ul. Krucza 5/11, Ul. Marszałkowska 3/5, Ul. Floriańska 10, Ul. Andersa 30, Ul. 11 Listopada 2 w Zielonce wraz z uwzględnienie usługi prania firan i zasłon w sekretariatach i gabinetach VIP-ów, sekretariatach i gabinetach Dyrektorów Wydziałów/Biur, salach konferencyjnych oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w kompleksie budynków przy Pl. Bankowym 3/5 /Al. Solidarności 81.
2) zakres świadczenia usług
lokalizacja: pl. Bankowy 3/5 oraz Al. Solidarności 81
a. Mycie dwustronne okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach wielokondygnacyjnych (pl. Bankowym 3/5 - 3 kondygnacje; Al. Solidarności 81 - 5 kondygnacji)
Rodzaje okien:
otwierane do środka dwuskrzydłowe, trójdzielne, balkonowe. Część okien jest nieotwieralnych, wymagających użycia metod alpinistycznych ewentualnie wysięgników teleskopowych, drabiny lub podnośnika.
Okna ze szprosami, drewnianą ramą, o średniej wysokości ok 3 m.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie wynosi ok 14 000 m?.
b. Kompleksowa usługa prania firan i zasłon, Wykonawca zobowiązuje się
w szczególności do:
zdjęcia i zabrania brudnych firan i zasłon z siedziby Zamawiającego;
realizacji usługi prania, sortowania, suszenia, prasowania firan i zasłon wraz
z dezynfekcją;
dostarczenia i założenia czystych firan i zasłon w siedzibie Zamawiającego;
do posiadania certyfikatów na stosowane przez Wykonawcę środki piorące
i dezynfekujące, stosowane przez Wykonawcę do wykonania usługi pralniczej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, które powinien okazać na żądanie Zamawiającego.
Całkowita powierzchnia firan i zasłon przewidzianych do uprania wynosi ok 2 600 m?.

lokalizacja: Ul. Floriańska 10
Mycie dwustronne okien, ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych, pomocniczych oraz holach i korytarzach w budynku wielokondygnacyjnym (3 piętra + suterena).
Rodzaje okien: otwierane do środka, dwuskrzydłowe.
Okna ze szprosami, drewnianą ramą, o średniej wysokości ok 1,5 m.
W części okien kraty.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie wynosi ok 1 100 m?.
lokalizacja: Ul. Krucza 5/11
Mycie dwustronne okien, ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych, pomocniczych oraz holach i korytarzach w budynku wielokondygnacyjnym na parterze i I piętrze.
Rodzaje okien:
otwierane do środka dwuskrzydłowe. Część okien jest nieotwieralnych wymagających z użycia metod alpinistycznych ewentualnie wysięgników teleskopowych, drabiny lub podnośnika. Witryny okienne z lufcikami, częściowo otwieralnymi. Część okien jednoskrzydłowa, nieotwieralna. W części okien kraty.
Okna z ramą plastikową i aluminiową, o średniej wysokości od 1,5 m do 3 m.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie wynosi ok 1 600 m?.
lokalizacja: Ul. Marszałkowska 3/5
Mycie dwustronne okien, ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych, pomocniczych oraz holach i korytarzach w budynku wielokondygnacyjnym.
Rodzaje okien:
otwierane do środka, pojedyncze uchylne, dwuskrzydłowe, trójdzielne, czterodzielne, okna z uchylnym lufcikiem, okna klatki schodowej, okna potrójne z czterema lufcikami.
Część okien jest nieotwieralnych wymagających z użycia metod alpinistycznych ewentualnie wysięgników teleskopowych, drabiny lub podnośnika.
Okna ze szprosami, metalową ramą, o średniej wysokości od 1,90 m do 3,90 m.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie wynosi ok 4 800 m?.

lokalizacja: Aleje Jerozolimskie 28
Mycie dwustronne okien, ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, higieniczno-sanitarnych, socjalnych, pomocniczych oraz holach i korytarzach w budynku wielokondygnacyjnym (6 kondygnacji w tym wysoki parter + 5 pięter).
Z uwagi na trwające prace remontowe w obiekcie, myciu okien podlegają wyłącznie pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.
Rodzaje okien:
otwierane do środka jednoskrzydłowe, w części okien są wstawione kraty co utrudnia do nich dostęp, o średniej wysokości od 2,20 do 2,65 m.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie ok. 2 100 m?.

lokalizacja: Ul. Andersa 30
Mycie dwustronne okien, ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych oraz holach i korytarzach mieszczących się na parterze budynku
Rodzaje okien:
otwierane do środka, witrynowe z podziałem poziomym, uchylny lufcik, kraty w oknach otwierane. Okna balkonowe, kraty w oknach, otwierane do środka.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie wynosi ok 650 m?.

lokalizacja: Ul. 11 Listopada 2 w Zielonce
Mycie dwustronne okien, ram okiennych oraz parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w toalecie mieszczących się na parterze budynku
Rodzaje okien:
otwierane do środka, dwuskrzydłowe, kraty w oknach otwierane.
Całkowita powierzchnia okien i powierzchni szklanych liczona dwustronnie wynosi ok 50 m?.

W okresie przewidzianym do realizacji przedmiotu zapytania Zamawiający szacuje przekazać Wykonawcy do umycia ok. 24 300 m2 okien i powierzchni szklanych oraz ok. 2 600 m2 firan i zasłon.

Dokument nr: BOU-II.2512.262.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bou@mazowieckie.pl lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w terminie do dnia 22 listopada 2021r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
1) termin realizacji zamówienia
Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane na bieżąco po podpisaniu zlecenia lub zawarciu umowy, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem wykonania prac, jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
2. Zamawiający informuje, że obustronne mycie okien, ram okiennych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych powinno odbyć się przy użyciu odpowiednich urządzeń, narzędzi i materiałów np. wysięgniki teleskopowe, drabiny jak również podnośnik bądź metody alpinistyczne.
3. Zamawiający informuje, że kompleksowe pranie firan i zasłon powinno odbyć się zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie
z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących.
4. Zamawiający przewiduje wizytację obiektu w celu zapoznania się z zakresem prac, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

III. Kryteria oceny ofert:
1) cena - 100%
Zamawiający zastrzega, że podane wartości mają charakter orientacyjny i dopuszcza rozbieżności między podanymi wartościami, nie więcej niż 10% (?10%). Taka zmiana nie może skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.
3) warunki płatności
Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.

4) protokół z wykonania prac
Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończeni prac dokona protokolarnego odbioru prac na każdą usługę oddzielnie.

V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty.
VIII. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
2) korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana osobiście
w sekretariacie zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5 (sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52)

Kontakt:
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1) osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Martyna Kahl nr tel. 22 695 69-96, adres email: mkahl@mazowieckie.pl;

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.